Campagneregels Tweede Kamerverkiezing 2023

Voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de Gemeenteraad en het Waterschap mogen de politieke partijen, die voor deze verkiezingen
geregistreerd zijn, verkiezingsborden plaatsen.
Daarnaast worden langs de invalswegen van onze gemeente voorgedrukte verkiezingsborden (trotterborden) geplaatst ter vervanging van de oude opplakborden.

Voor het plaatsen van verkiezingsborden door politieke partijen is in principe geen vergunning of toestemming nodig, tenzij het gemeentelijk beleid dit vereist. De politieke partijen moeten zich wel aan een aantal regels houden. Dit zijn:

 1. Géén gevaar
  Verkiezingsborden mogen geen gevaar opleveren voor het doelmatig en/of veilig gebruik van een openbare plaats en mogen daarom niet geplaatst worden:
  a. op kruisingen, rotondes en ter hoogte van uitritten;
  b. op of over de weg en op of over fiets- en voetgangerspaden;

  2. Géén schade
  Verkiezingsborden mogen niet door middel van plakken, spijkeren, schroeven e.d. aan
  gemeentelijke eigendommen worden bevestigd, waardoor schade ontstaat of kan ontstaan aan deze gemeentelijke eigendommen.

  3. Géén verrommeling
  Verkiezingsborden moeten uiterlijk twee weken na afloop van de betreffende verkiezingen verwijderd worden door de politieke partijen die deze geplaatst hebben of hebben laten plaatsen.

  4. Géén uitingen van politieke aard of verkiezingsborden rond het gemeentehuis.
  Rondom het gemeentehuis (inclusief het plein, de parkeerplaatsen, de vijver, én langs beide zijden van de Rijnweg en de Staringstraat, tot het einde van de parkeerplaatsen van het gemeentehuis en tot en met de rotonde voor het gemeentehuis) mogen geen
  verkiezingsborden worden geplaatst. Het gemeentehuis is neutraal terrein.

Het bovenstaande betekent dat zogenaamde sandwich- en driehoeksborden en borden met een betonnen voet, zonder vergunning geplaatst kunnen worden.

Borden die op plekken hangen die, naar het inzicht van de medewerkers van de Buitendienst van de gemeente Oude IJsselstreek, gevaar opleveren voor het doelmatig en/of veilig gebruik van de weg, worden door de gemeente verwijderd. Ook borden rond het gemeentehuis en de gemeentewerf worden door de gemeente verwijderd.

Daarnaast is de politieke partij verplicht om uiterlijk twee weken na afloop van de verkiezingen de borden te verwijderen. Borden die dan niet verwijderd zijn, worden door de gemeente opgeruimd. De kosten hiervoor worden door de gemeente bij de partij in rekening gebracht.

De gemeente is en blijft als wegbeheerder als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid, het
doelmatig gebruik van de weg en de eventuele schade die door derden wordt geleden als gevolg van de plaatsing van verkiezingsborden door derden.
De gemeente zal deze schade in alle gevallen verhalen op de betreffende politieke partij die de
borden heeft geplaatst of heeft laten plaatsen.

Voor het plaatsen van verkiezingsborden op plaatsen die niet in eigendom zijn van de gemeente moet de politieke partij aan de eigenaar van die plaats schriftelijk toestemming vragen.

Google maps kaart. De wegen in het rood aangegeven rondom het gemeentehuis in Gendringen is waar de gemeente verkiezingsborden plaatst
De rood gemarkeerde wegen op de kaart is waar de gemeente de verkiezingsborden plaatst.

Digitale verkiezingsborden

We zetten door de hele gemeente digitale verkiezingsborden neer. Onze leverancier neemt contact op de met de landelijke partij bureaus die meedoen aan de verkiezingen over de aanlevering van de digitale campagneposters. Voor extra vragen kunt u zich wenden tot verkiezingen@imagebuilding.com

Locaties digitale verkiezingsborden/trotterborden

Gendringen

Hoek Oude IJsselweg en Rijnweg. 

Gendringen

Ulftseweg hoek Staringstraat

Ulft

t Goor en Oude IJsselweg (met de achterzijde naar vijver)

Ulft

Rechterzijde Ettenseweg  komende van rotonde  Slingerparallel

Ulft

Aan de Oversluis komend van Silvolde rechts ruim voor het tankstation

Etten

Aan de Dorpsstraat naast de ingang van de grote parkeerplaats

Breedenbroek

Terborgseweg hoek den Dam

Varsselder

Hoofdstraat, komende vanaf Oude IJsselweg  (situatie anders dan in Maps)

Megchelen

Geerdink Johanninkweg (komende van Julianaweg rechts)

Netterden

Hoek Netterdensestraat en Revenseweg

Varsseveld

Aan de rotonde op hoek Doetinchemseweg en Oranjestraat

Varsseveld

Bij voormalig gemeentehuis, Kerkplein 7

Terborg

Silvoldseweg kruising Laan van Wisch

Silvolde

Ulftseweg tussen huisnummer 81A (Peakfit) en huisnummer 85

Sinderen

Bij Buurtschapshuis, Sinderenseweg 112

Heelweg

Molenweg ter hoogte van Buurtschapshuis

Westendorp

Bij zaal café De Vos, Halseweg 2