Calamiteiten

 

Calamiteiten (spoed)

De gemeente is buiten kantooruren uitsluitend bereikbaar voor calamiteiten op telefoonnummer (06) 10 93 28 92. 

Politie(openbare orde)
Tel.: 0900-8844
Lawaai, vernieling, gevaarlijke situaties


Storingen
Geen Gas, gaslek, geen elektriciteit, kabel doorgetrokken,
Nationaal storingsnummer gas en stroom: 0800-9009

Geen water, waterleiding doorgetrokken
Vitens: 0800-0359
 

Waterschap: 0314-369369

Provincie: 026-3599111