Boom Kappen

Wilt u een boom of andere houtopstanden kappen? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Ook zeer grondig snoeien, zoals het verwijderen van de kroon uit een boom, valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen of moet daarvoor toestemming geven. 

Wanneer heeft u een kapvergunning nodig?

  • De boom staat op de bijzondere bomenlijst.

  • De boom staat buiten de bebouwde kom en heeft een stamomtrek van minstens 30 centimeter op 130cm hoogte van het maaiveld

  • Het type boom staat niet vermeld in artikel 2 van de bomenverordening.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Neem contact met ons op, mail naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bel met 0315-292292.

Kapvergunning aanvragen

  • Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het maakt daarbij niet uit of de vergunning wel of niet verleend wordt. Deze leges bedragen € 71,00.
  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.
  • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Omgevingsvergunning aanvragen voor het kappen van een boom

Via omgevingsloket kunt u een kapvergunning / omgevingsvergunning aanvragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Bomenlijst en bomenverordening

 Bijzondere Bomenlijst (particulieren)