Boom Kappen

Wilt u een boom, houtopstand, of landschapselement kappen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook zeer grondig snoeien, zoals het verwijderen van de zware takken of de kroon uit een boom, valt onder kappen en ook dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen of moet daarvoor toestemming geven. 

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

  • Het landschapselement of houtopstand is kleiner dan 1000 m2. Bij grotere landschapselementen of houtopstanden en bij een bomenrij van meer dan 20 bomen gelden regels van provincie Gelderland. Die kunt u hier vinden: www.gelderland.nl/vergunningen

  • De boom is aangewezen als Bijzondere Boom en staat op deze bijzondere bomenlijst.

  • De boom heeft een stamomtrek van minimaal 90 cm op 130 cm hoogte van het maaiveld
  • Het type boom staat niet vermeld in artikel 2 van de Verordening bomen en landschap bomenverordening.

Lees voor de zekerheid de Verordening bomen en landschap Oude IJsselstreek goed door om zeker te weten of u (g)een omgevingsvergunning nodig heeft. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Neem contact met ons op, mail naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bel met (0315) 292 292.

Omgevingsvergunning aanvragen

  • Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het maakt daarbij niet uit of de vergunning wel of niet verleend wordt. Deze leges bedragen € 75,00 (legesverordening 2023).
  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u van rechtswege de vergunning. Deze vergunning moeten we dan nog wel publiceren voordat deze in werking treedt en u mag kappen.
  • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Via het omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning kappen aanvragen.

Omgevingsvergunning aanvragen