Bodemkwaliteit en grondverzet

Om grondverzet in de gemeente en binnen de regio Achterhoek eenvoudiger (en in veel gevallen goedkoper) te maken is een regionale bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan opgesteld.

De hierin opgenomen regels gelden voor loonwerkers, grondverzetbedrijven, aannemers, maar ook voor particulieren. In de nota Bodembeheer vindt u alle spelregels over het omgaan met grond. Voorgenomen toepassingen van grond kunt u melden via het meldpunt Bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Deze melding gaat dan automatisch naar de Omgevingsdienst Achterhoek, die de melding afhandelt. De gemeente waar de grond wordt toegepast krijgt hiervan een kopie.

Het volledige rapport Bodemkwaliteitskaart en de nota Bodembeheer gemeenten Regio Achterhoek vindt u hieronder als bijlagen.

Bekijk de ontwerp Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2021:

Bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek

Ontwerp Nota bodembeheer