Biodiversiteitsplan

Werken aan biodiversiteit

Biodiversiteit, oftewel de verschillende soorten planten, bloemen, bomen, insecten en dieren die er zijn, is belangrijk. Het behoud van al deze soorten vraagt om actie. Wat kunnen we als gemeente doen? Om die vraag te beantwoorden hebben we een Biodiversiteitsplan. 

Plan in het kort

In het Biodiversiteitsplan staat wat wij als gemeente gaan doen om biodiversiteit te versterken. We kijken bijvoorbeeld naar zogeheten ‘ambassadeurssoorten’. Dit zijn dieren die een gunstig effect hebben op hun omgeving. Door deze soorten in beeld te brengen kunnen we hun groei stimuleren. In het biodiversiteitsplan staat omschreven hoe we deze ambassadeurssoorten vinden en hoe we kunnen zorgen dat zij sterker worden. Daarvoor ondernemen we als gemeente verschillende acties. Bijvoorbeeld door bloemen te planten die voedsel zijn voor de boomhommel. Of door de bermen anders te maaien zodat de vuurvlinder er voedsel kan vinden. En als we bezig gaan met woningbouw, letten we er altijd op dat er voldoende groen in de nieuwe wijk komt. Ook zorgen we ervoor dat dit nieuwe groen past bij het leefgebied van bijvoorbeeld de egel of de steenuil.

Samen doen

In het plan staat ook dat we kennis willen delen over het thema biodiversiteit. Bijvoorbeeld onder vrijwilligers, bedrijven en op scholen. Om die kennis te delen maken we een communicatieagenda. Zo helpen we inwoners en bedrijven om hun eigen mogelijkheden te ontdekken wat betreft inrichting en beheer van hun erf en/of tuin. Daarnaast kennen we in onze gemeente veel ‘groene’ vrijwilligersgroepen die we willen ondersteunen met een zogeheten ‘Groen Vrijwilligersnetwerk’. Dit netwerk gaat samen met de gemeente op zoek naar mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten.

U kunt zich nu al aanmelden via het online platform www.onzeoudeijsselstreek.nl