Bevrijding Etten herdacht

Zondagavond 31 maart 2024 vond in de stromende regen de bevrijdingsherdenking in Etten plaats, georganiseerd door de Ettense Molenstichting. Na de inloop bij molen De Witten, volgde de afmars naar het monument waar de herdenking plaatsvond. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Vrouwenkoor Con Brio, The Voices, Schutterij De Eendracht, Royal Canadian Legion Branch 005, pipers City of Apeldoorn en een trompettist. 


Er waren meerdere gastsprekers, zoals José Gruwel die vertelde over haar vader en oom die in het verzet zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Canadese ambassadeur Hugh Adsett, Peter van de Meij van ‘In Our Fathers Footsteps’ en kinderburgemeester Bente. Namens de gemeente hield wnd. burgemeester Mirjam Maasdam een toespraak. Zij memoreerde hoe belangrijk het is en blijft om de omgekomen Canadese bevrijders en Ettenaren te herdenken en onze dankbaarheid te tonen. Indachtig de landen elders in de wereld waar oorlog woedt. Ook oorlogen op het Europees continent.


“We zien beelden van vreselijke wreedheden. Beelden van loopgraven. Beelden van bombardementen. Het lijken soms beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Maar de drones die erboven vliegen, geven de tijdgeest aan. De oorlog is hier en nu. Hier vechten gewone burgers, in ongewone omstandigheden voor hun toekomst. Voor hun land. Vrijheid bevechten heeft helaas een prijs, dat realiseren we ons maar al te goed. De oorlogsslachtoffers die wij vandaag herdenken, hebben het hoogste offer gebracht. Laten we uit respect, hun verhalen blijven vertellen en onze dankbaarheid uitspreken. Vandaag, morgen en alle jaren die volgen. Zodat ook de komende generaties doordrongen zijn dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Vrijheid die we moeten beschermen en koesteren.”

Wnd. burgemeester Mirjam Maasdam en kinderburgemeester Bente tijdens herdenking in Etten
Wnd. burgemeester Mirjam Maasdam en kinderburgemeester Bente tijdens herdenking in Etten