Belastingen als u gaat verhuizen

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente dan wordt uw aanslag automatisch aangepast. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens uit het bevolkingsregister. Daarom is het van belang dat u uw adreswijziging tijdig meldt bij de afdeling Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente. U ontvangt dan een vermindering op de rioolheffing en afvalstoffenheffing. De vermindering geldt voor de resterende volle kalendermaanden. Als u binnen de gemeente verhuist en hoofdbewoner blijft, ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

U betaalt OZB voor het hele jaar. Verkoopt u in dat jaar uw woning of bedrijf? Dan verrekent u de ozb met de nieuwe eigenaar. Deze verrekening vindt vaak plaats via de notaris bij de overdracht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292 of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.