Algemene informatie over verkiezingen

Hoe gaat het in zijn werk

Alle personen in onze gemeente, die staan ingeschreven in de Basis Registratie Personen en aan de verdere vereisten voor de kiesgerechtigdheid voldoen, worden op die datum opgenomen in het kiezersregister. Iedere kiesgerechtigde kan inzage krijgen in de gegevens die over hem of haar in dit register staan opgenomen. 

Per verkiezing kunnen de eisen die aan de kiesgerechtigdheid verbonden zijn, verschillen. Hoofdzaak is in ieder geval wel dat men meerderjarig moet zijn (dat wil zeggen 18 jaar of ouder).

U kunt met uw stempas in elk stembureau in de gemeente Oude IJsselstreek stemmen.

U ontvangt de stempas ongeveer 3 weken voor de dag van de stemming in de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling bent ingeschreven. Het kan zijn dat u in de periode tussen de dag van de kandidaatstelling en de dag van de stemming verhuisd bent binnen de gemeente of naar een andere gemeente. In dat geval kunt u gebruik maken van de kiezerspas. 

U kunt met uw stempas overal in de gemeente Oude IJsselstreek gaan stemmen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is dus van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u tot enkele dagen voor de verkiezingen een vervangende stempas aanvragen bij het team burgerzaken. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet mee stemmen.

Wat moet ik meenemen

U kunt met uw stempas overal in de gemeente Oude IJsselstreek gaan stemmen. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee (bijv. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. U bent verplicht dit aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.