Zara Kiromeroglu

Zara Kiromeroglu

Jonge dame voor de Gent bij het gemeentehuis in Gendringen
Zara Kiromeroglu

Zara Kiromeroglu is eerstejaars student communicatie aan de HAN en heeft in november 2022 een week stage gelopen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Over haar keuze voor een gemeente zegt Zara: “Ik ken de gemeente niet anders dan tijdens het contact wanneer ik een paspoort of rijbewijs aan ga vragen. Ik was nieuwsgierig naar het werk en de mensen áchter de balie.” Haar beeld van de gemeente is na een week stagelopen zeker bijgesteld. “Ik dacht dat er veel best saaie onderwerpen aan de orde zouden komen, maar dat was helemaal niet zo. Zo stond er op mijn eerste stagedag heel veel op de planning. Ik mocht vergaderingen bijwonen en ook het thema veiligheid kwam aan de orde, iets waarvan ik dacht dat het bij de politie thuis zou horen. Het was al met al een hectische dag. Heel anders dan ik had verwacht!”. Het stoffige imago klopt in elk geval niet en in de toekomst behoort een baan bij een gemeente voor Zara zeker tot de mogelijkheden!