De Praotbus

De Praotbus is een originele en laagdrempelige manier om informatie te delen en te weten wat er leeft in onze gemeente. Vanuit deze voormalige SRV wagen, die omgetoverd is als ‘knusse huiskamer’ gaan we in gesprek met inwoners over onderwerpen als alfabetisering, veiligheid, langer thuis wonen, duurzaamheid etc. Landelijke of lokale activiteiten, zoals NL Doet, of de week van zorg en welzijn, de week van geld of de Nationale sportweek komen ook aan bod. We gaan op pad voor een goed verhaal.

De inzet van de Praotbus is gebaseerd op een aantal kernpunten van waaruit de gemeente haar werk uitvoert:

  • Laagdrempelige aanwezigheid (presentie), zodat ondersteuning op het gebied van vragen zo toegankelijk mogelijk kan worden aangeboden aan diegenen die dat het hardste nodig hebben.
  • Kennisoverdracht, handvatten en uitwisseling van wat er speelt in onze gemeente aan/met vrijwilligers/inwoners.
  • We zijn een netwerkgemeente, dus als het mogelijk is kijken we of het lukt om samen met netwerkpartners de inzet te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorlichtingscampagne over veiligheid, die samen met de brandweer, politie, sociaal werk en de gemeente wordt georganiseerd

De Praotbus wordt regelmatig ingezet door de gebiedsmakelaars. Zij zijn binnen de gemeente Oude IJsselstreek de ‘linking pin’ tussen inwoners en gemeente. Zij vertellen over de Praotbus:

“Wij zijn een luisterend oor. De drempel naar een goed gesprek kan soms niet laag genoeg zijn. Werken vanuit de Praotbus, en op diverse locaties binnen ons werkveld, past daar helemaal bij! “