Verslag inwonersbijeenkomsten over nieuw afvalbeleid

Over 30 jaar willen we volledig circulair zijn m.b.t. afval. Nu is er per persoon per jaar ca. 500 kg afval. Het streven is om zo min mogelijk afval te produceren. In de afvalwijzer is te vinden welk afval in welke container hoort: papier, glas, gft, P(plastic)M(metaal)D(drankenkartons), restafval, chemisch afval. Het thuis scheiden van afval levert de beste kwaliteit grondstoffen voor recycling.

Grof huisvuil en huisraad - goed en kapot - kan worden ingeleverd bij of opgehaald door Stichting Kringloop Aktief. Met Aktief heeft de gemeente een contract hiervoor; de gemeente heeft nl. als taak om te zorgen voor het ophalen en afvoeren van afval.

Met betrekking toto circulair: afval kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Het verbranden van afval in de verbrandingsovens kost geld. Daar betaalt de inwoner van de gemeente ook voor. Minder afval, dus minder verbranden, kost daarom minder. Minder kosten is in ieders belang.

Hoe zien inwoners een toekomst zonder afval? Waartoe zijn inwoners bereid: bewuster afval scheiden, meer betalen, minder service? Welke ideeën of oplossingen hebben inwoners zelf? Wat en waar kan de gemeente bijdragen aan betere afvalscheiding?

Aan de hand van een aantal stellingen gingen gemeente en inwoners met elkaar in gesprek op 27 oktober, 3 november en 11 november 2021.

Woensdag 27 oktober 2021

Stelling

Reactie

Afval beter scheiden: ik weet soms niet hoe

 

 • Het gaat nu goed
 • Graag overal hetzelfde systeem gebruiken
 • VOORLICHTING IS BELANGRIJK! Ook: wat mag in welke container?

Bereid tot meer betalen ALS er meer gerecycled kan worden

 • Er is een grens!
 • Leidt tot beter scheiden
 • Betalen wel voor eigen rendement, niet voor “recyclen in Nederland”
 • hoger percentage scheiden maar niet bereid om 2x te betalen

Voor het verkleinen van de afvalberg is alles geoorloofd

 • Gaat steeds in kleine stappen
 • Als de groene container vol zit, gaat het groen bij het grijs

Voorzieningen in/aan huis voor herbruikbare grondstoffen kan beter

 • Zelf kunnen melden om container te legen: interactief. N.B.: Lukt dat ook voor ouderen?
 • Optie dat de gemeente flexibeler kan zijn
 • Maatwerk voor verschillende doelgroepen
 • Chemisch afval: vast brengpunt, ook buiten werktijden bereikbaar

Gemeente mag streng zijn en boetes uitdelen bij niet goed scheiden

 • Belonen werkt!!
 • Werkt het best per wijk, de individueel haakt eerder af
 • Brief bij/op een te volle of te zware container
 • Moet thuis haalbaar zijn
 • Voorzieningen in de buurt
 • Onderhoud meenemen in beleidsplan
 • Met betrekking tot verpakkingen: eigen boodschappentas meenemen
 • Supermarkt kan kiezen om minder voorverpakte producten aan te bieden
 • Verpakkingsindustrie heeft hierin ook een rol
 • Niet bereid om ver te fietsen om ergens groente/fruit zonder verpakking te kunnen kopen

Woensdag 3 november 2021

Stelling

Reactie

Ik wil mijn afval beter scheiden

 • Kleine hoeveelheden moet je naar de milieustraat kunnen brengen: de opbrengst inzetten voor recyclingprojecten (o.a. reparatie)
 • Is mede afhankelijk van het belang
 • Meer en stevig handhaven werkt
 • Meer inzetten op bewustwording
 • vaker ophalen: GFT-bak stinkt!

Lagere heffing voor inwoner met minder restafval

 • Solidariteit
 • Afval gaat dan in de container van de buurman
 • Leidt tot afvaldump in het buitengebied, zogenaamd “afvaltoerisme”

Voor het verkleinen van de afvalberg is alles geoorloofd

 • Ja, de handhaving mag véél strenger
 • Nee. Er is geen ontzag voor de politie, beter opvoeden
 • Het woord “alles” jeukt, en is daarmee te groot.
 • Beter is goed gedrag te belonen
 • We moeten het samen doen
 • Milieustraat is handig voor kleine hoeveelheden
 • Toekomst en kleinkinderen
 • Verbaasd over de manier van afval inzamelen in deze gemeente
 • Hoe kan ik het restafval verminderen?
 • Vreemd dat iedere gemeente zijn eigen manier moet bedenken
 • 10 jaar vooruitkijken is al veel: eerst inzetten op de resultaten over 10 jaar
 • In 2050 moet alles te recyclen zijn
 • Gerecyclede bermpaaltjes zijn geen excuus voor het blijven gebruiken van kunststoffen
 • Afvalproject maken voor bovenbouw van de basisschool
 • Minder andere verpakkingen
 • Inzetten op bewustwording
 • TV heeft invloed: Spotjes van de overheid (SIRE) – samenwerking gemeenten en overheid
 • Afvalprobleem zichtbaar maken bij de jeugd.
 • Hulp bij bewustwording: d.m.v. bijv. game en projecten voor zelf ontdekken
 • Brengpunten organiseren – chemo box en asbest kunnen brengen
 • Bij “tegel eruit – boom erin” de tegel direct meebrengen en inleveren
 • Voor bewustwording: scholen en posters
 • Milieustraat inrichten

Woensdag 10 november 2021

Stelling

Reactie

Ik wil mijn afval beter scheiden

 • Scheiden gaat goed maar zou nog beter willen om meer te kunnen recyclen
 • Producent kan op product aanduiding geven over afval scheiden
 • Te veel handelingen nodig maakt dat mensen afhaken
 • Partners in de keten moeten ook bijdragen/meewerken

Ik ben bereid om meer te betalen als daardoor meer afval gerecycled wordt

 • Nee, afval is grondstof en heeft dus waarde
 • Kan ik me niet veroorloven
 • Minder vaak container aanbieden: ophalen gaat sneller: kost daarom minder.

Elke inwoner mag beloond worden met lagere heffing bij minder afval

 • Wegen van afval heeft nadelen
 • Maak jeugd bewust van afval scheiden bijvoorbeeld door middel van spel
 • Gevaar van afval dumpen
 • Groepen mensen op een leuke manier aanspreken (o.a. schoolprojecten)
 • Illegale afvaldump bestraffen

Wat kan beter in de service

 • In herfst en voorjaar snoei- en bladafval vaker ophalen
 • Beginnen bij de consument: kiezen voor geen verpakkingen
 • Bewustwording heeft impact: geen folies, niet investeren in fossiele grondstoffen
 • Glascontainer: waar is het vak voor vlak glas? Bijvoorbeeld naar milieustraat brengen
 • Investeren in voorlichting
 • Bij deze ambitie hoort voorlichting, o.a. over afvalstromen
 • Informatie, waar en hoe? School, publicaties o.a. in de krant, erover praten, ideeën aangeven
 • Bewustwording: bereidheid om te zorgen dat restafval minder vaak opgehaald hoeft te worden

Aan het einde van de avond konden ideeën worden geplaatst in de ideeënbus.

Het vervolg

De inbreng wordt voorgelegd aan het panel “Oude IJsselstreek spreekt”. In januari 2022 zijn er straatgesprekken, de gemeente gaat met de Praotbus enkele wijken in. Het gemeentebestuur wordt geïnformeerd over het proces. In het najaar 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe afvalbeleid.