Stemmen vanuit het buitenland (tijdelijk verblijf)

Op 6 juni 2024 vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. Kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen toch hun stem uitbrengen.

Er zijn 2 mogelijkheden om te stemmen voor een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld werk of studie. De kiezer kan ervoor kiezen om te stemmen via een schriftelijke volmacht. De aanvraag hiervoor (model L 8) verloopt via de eigen gemeente. 

De andere mogelijkheid die de kiezer heeft, is om zelf te stemmen per brief. Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben. De kiezer doet een aanvraag bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier (model M 3) op hun website www.denhaag.nl. De kiezer moet ervoor zorgen dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 10 mei 2024 door de gemeente Den Haag ontvangen is.

De aanvraag wordt dan bij de gemeente Den Haag beoordeeld en de kiezer krijgt een briefstembewijs toegestuurd op het tijdelijke buitenlandse adres.

Contact

Heeft u vragen? De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. De unit Verkiezingen is bereikbaar via telefoonnummer +31 70 353 44 00. Of stuur een e-mail naar kbn@verkiezingen.nl.