Planten van uw nieuwe boom

Bomen zijn levend materiaal. Ze hebben verzorging, voedsel en water nodig om in goede conditie te blijven. Een boom die geplant wordt heeft altijd een periode nodig om zich te herstellen. De wortels zijn beschadigd en de boom gebruikt de eerste tijd om nieuwe wortels te maken. Tijdens deze periode maakt een boom klein blad en groeit nauwelijks. De groei komt pas in het 2e of 3e jaar na aanplant. Alle energie gaat naar het herstel van de wortels en naar het jonge schot. De plant zal veel op zijn reserves teren.

Om de boom goed op weg te helpen is het belangrijk om het planten zorgvuldig te uit te voeren. Na het planten heeft de boom ook de nodigde aandacht nodig. Er zijn periodes dat de natuur veel van de plant vraagt. Te laat ingrijpen betekent vaak slechtere groei, bladval, verdroging en kan zelfs leiden tot het afsterven van de boom.

Tips voor het planten

  • Zet een boom nooit te diep. Op de grens tussen stam en wortel geeft de verkleuring hier precies aan hoe diep de boom heeft gestaan en bij het verplanten moet hij weer net zo diep komen.
  • Graaf een plantgat minimaal 1,5 maal zo breed als de wortelbreedte van de plant. Voer de grond niet af, maar meng deze met potgrond en gebruik deze om het gat te vullen.
  • Als de afwatering in je tuin slecht is of is de grond zwaar (bijvoorbeeld klei), maak dan een plantgat dat 2 maal zo diep en breed is als de wortels.
  • Plaats bij bomen minimaal één paal aan de kant waar de meeste wind vandaan komt. Zo’n paal zorgt voor een stevige verankering. Plaats de paal vóór je de boom plant. 
  • Breng de grond goed tussen de wortels en trek de boom iets omhoog tijdens het aanvullen. Schud hem een keer zodat de aarde goed tussen de wortels komt. Druk de grond lichtjes aan.  
  • Controleer de boom na storm. De wortels moeten onder de grond blijven. Druk ze desnoods nog eens goed aan.
  • Vergeet niet om de boompaal weg te halen als de boom eenmaal goed groeit. Normaal gesproken kan dat 3 jaar na het planten van de boom.

Water

In de winter, wanneer het blad eraf is, hebben deze bomen geen extra water nodig. Wanneer het blad aan de bomen komt, juist wel. Bomen, in het najaar of winter geplant, hebben in het daaropvolgende voorjaar en zomerseizoen veel water nodig. Zorg ervoor dat de grond vochtig blijft.

Normaal is het voldoende om één keer per week de grond bij de boom goed nat te maken bij normaal weer. Bij extreem hete dagen om de dag gieten. Je kunt zelf controleren of de boom water nodig heeft door een beetje grond weg te graven. Is het stoffig droog dan water geven, is de grond nog plakkerig, vochtig dan juist niet. Te veel is ook niet goed. Geef ook extra water tijdens een droge periode in het 2e jaar na het planten.

Voor alle bomen geldt dat ze op regenachtige dagen in de zomer minder water nodig hebben.

Ze verdampen ook minder. Toch maken de meeste zomerse buien alleen de bovenlaag van de grond vochtig. Het water dringt niet door tot de kluit. 

Let wel: Op het slagen van de boom kunnen wij geen enkele garantie geven. Het valt of staat met uw zorg voor de boom.

Benieuwd naar het resultaat

Heeft u een leuke foto van het planten van de boom of van het eindresultaat? Stuur deze dan naar communicatie@oude-ijsselstreek.nl

En verder: geniet van uw boom! Van de bloemen in het voorjaar, de vruchten, de bijen en de vlinders die het aantrekt, van de wisselende bladkleuren. Maar vooral: van een boom die groeit en bloeit omdat u ervoor zorgt.