Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 van start

GGD’en doen samen met het RIVM opnieuw onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in Nederland. Uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bleek dat meer dan de helft van de jongvolwassenen mentale klachten ervaart en een kwart zich sterk eenzaam voelt. De impact van de coronaperiode op jongeren was groot. Dit roept vragen op over de gevolgen op lange termijn en de veerkracht van jongvolwassenen. Met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 willen de GGD’en daar antwoord op krijgen. 

Vragenlijstonderzoek

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een landelijk online vragenlijstonderzoek. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona. Bij GGD Noord- en Oost-Gelderland is in 2019 en in 2022 ook een Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd.

Doe mee!

Ben jij een jongvolwassene tussen de 16 en 25 jaar? Tot en met 7 juli 2024 kun je de online vragenlijst invullen via www.jongerenmonitor.nl. Met je deelname maak je kans op een cadeaubon. De resultaten van dit onderzoek zijn voor de overheid, GGD’en en gemeenten van groot belang voor het maken van beleid en het ondernemen van actie om de gezondheid van jongvolwassenen te verbeteren. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Resultaten

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en (bij voldoende deelname) gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2025 beschikbaar. Vul de vragenlijst in op www.jongerenmonitor.nl