Energietoeslag 2023

Woensdag 3 oktober 2023 stemde de Eerste Kamer in met de wijziging van de Participatiewet. Binnen enkele dagen treedt de wetswijziging in. Dit betekent dat de gemeente Oude IJsselstreek dan kan overgaan tot uitvoering van de wet en uitbetaling van de energietoeslag.

Hoe gaat het nu verder?

 1. Inwoners die een uitkering hebben van de gemeente krijgen automatisch de energietoeslag. Zij hoeven zelf geen aanvraag meer te doen.
 2. Als u vorig jaar de energietoeslag heeft ontvangen heeft u een brief van ons gehad. Hierin stond vermeld dat wij niet zeker weten of u opnieuw in aanmerking komt. In dat geval vragen wij u een aanvraag in te dienen.

 3. Als u vorig jaar de gedeeltelijke energietoeslag heeft ontvangen, kunnen wij niet vaststellen of u opnieuw hiervoor in aanmerking komt. In dat geval vragen wij u een aanvraag in te dienen.

 4. Als u geen brief van ons heeft ontvangen of u heeft vorig jaar geen energietoeslag gehad van onze gemeente, dan kunt u de energietoeslag nu aanvragen. Aanvraagformulieren kunt u ook afhalen bij het gemeentehuis. Bent u niet in de gelegenheid om een aanvraagformulier af te halen bij het gemeentehuis dan kunt u ook via telefoonnummer (0315) 292 292 contact opnemen. De aanvraagformulieren worden dan aan u toegestuurd.

Aanvragen energietoeslag

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een toeslag van € 1.300,- per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. De toeslag telt niet mee als inkomen voor de belastingen, voor huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, voor een uitkering of voor kwijtschelding gemeentelijke belasting. De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen (tot 130% van het minimumniveau).

Voor wie?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Oude IJsselstreek als u op de datum van de aanvraag: 

 • 21 jaar of ouder bent; en 
 • in de gemeente Oude IJsselstreek woont en nog niet eerder de energietoeslag heeft ontvangen, bijvoorbeeld in een andere gemeente; en 
 • een zelfstandig huishouden voert, met een eigen contract met een energieleverancier; en 
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en  
 • een laag inkomen heeft. Dit is een netto inkomen, zonder vakantiegeld, dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. U kunt dit bedrag vinden in de tabel hieronder:  

Soort huishouden 

Laag inkomen 

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.502,53 

Gehuwden en samenwonenden

€ 2.146,46 

Alleenstaande en alleenstaande ouder pensioengerechtigd

€ 1.676,71 

Gehuwden en samenwonenden pensioengerechtigd

€ 2.276,85

Let op: het gaat om uw inkomen zonder de vakantietoeslag. De bedragen zijn berekend volgens de bijstandsnormen die vanaf 1 juli 2023 gelden.

U heeft geen recht op een energietoeslag van de gemeente als u een laag inkomen heeft, maar  

 • al een energietoeslag 2023 ontvangen heeft, bijvoorbeeld van een andere gemeente; of 18, 19 of 20 jaar oud bent; of 
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of 
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente; of 
 • niet zelfstandig een contract met een energieleverancier afgesloten heeft; of  
 • student bent. 

Niet bij hun ouders wonende studenten kunnen soms in aanmerking komen voor een toeslag via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor deze toeslag hoeft u geen aanvraag in te dienen. 

Gedeeltelijke toeslag als uw inkomen net iets te hoog is 

Als uw inkomen net boven het bedrag van de tabel komt, dan komt u misschien in aanmerking voor een gedeeltelijke toeslag. De gemeente bekijkt welk bedrag u ontvangt boven de inkomensgrens. Dat rekenen we dan om naar een jaarbedrag. Als dat jaarbedrag lager is dan € 1.300,00 ontvangt u het verschil. 

Een voorbeeld: u komt € 10,00 boven de inkomensgrens uit. Per jaar is dit € 120,00 (12 maanden x € 10,00 = € 120,00). U ontvangt dan een toeslag van € 1.300,00 - € 120,00 = € 1.180,00. 

Als het teveel aan inkomen op jaarbasis meer is dan € 1.300,00, ontvangt u geen energietoeslag. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0315) 292 292.

Hulp bij geldzaken nodig?

Kunt u niet langer wachten en lukt het u op dit moment niet om de energierekening te betalen? Of heeft u schulden? STOER kan u helpen! Schroom niet en neem contact op via (0315) 553 553, of kijk op www.stoerversterkt.nl welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.

Hulp bij energie besparen

Wilt u energie besparen, maar weet u niet hoe? En wilt u hier graag bij geholpen worden? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een bespaarhulp aan huis.

Met het programma Bespaarhulp aan Huis wil Energieloket Achterhoek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek u graag helpen om uw energieverbruik naar beneden te brengen en zo uw rekening te verlagen. Dit is speciaal voor mensen die in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Een gratis bespaarcoach komt een aantal keer bij u op bezoek en geeft u bespaartips op maat, daarnaast ontvangt u van de bespaarcoach energiebesparende producten op maat ter waarde van maximaal € 100,-. Denkt u aan radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. De producten kunt u samen met de bespaarhulp aanbrengen.

Daarnaast kijkt de bespaarhulp of uw koelkast, wasmachine of vriezer verouderd is en of deze in aanmerking komt voor vervanging van een energiezuinig exemplaar. Deze witgoedregeling is onderdeel van het bespaarcoachtraject.

Wilt u ook hulp van een bespaarhulp aan huis? Meld u dan aan op de website van Energieloket Achterhoek.