College bezoekt De Bleuster in Voorst

Het college heeft dinsdag 2 april 2024 een bezoek gebracht aan De Bleuster in Voorst. Dit is een buitenplaats in aanbouw waar verschillende partijen samenwerken om het hele gebied te ontwikkelen. De familie Hafkamp ontwikkelt het woonhuis met voedselbos, terwijl het Waterschap Rijn en IJssel werkt aan de ecologische oeverzone van de Aa-Strang. De gemeente heeft er inmiddels een fietspad aangelegd, en een fietsbrug over de rivier. 

De familie Hafkamp heeft de locatie gekocht, nadat de provincie Gelderland als onderdeel van alle grote herontwikkelingen in en om Engbergen en Voorst, op deze plek drie boerderijen uitkocht en verplaatste. Afspraak was, dat de locatie op een natuurlijke en publieksvriendelijke manier ingevuld werd. Naast het bouwen van een duurzame woning, geeft de familie Hafkamp invulling aan deze afspraak met de aanleg van het voedselbos, dat te zijner tijd toegankelijk zal zijn voor het publiek. 

Het nieuwe fietspad door het gebied en de nieuwe fietsbrug over de Aa-Strang versterken het toeristisch netwerk van fietspaden in de regio en vergroten ook de verkeersveiligheid op de Marmelhorstweg. Heemraad Antoinet Looman van het Waterschap lichtte toe hoe het Waterschap op dit moment bezig is met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Aa-Strang tussen de stuw bij Stakenborg en de Oude IJssel.

Past bij de ontwikkelingen langs de Oude IJssel en Engbergen

Deze ontwikkeling past in zowel de beleidsambities op toeristisch vlak van de gemeente alsook de ontwikkelingen langs de Oude IJssel en Aa-Strang. Want als uitloper van alle ontwikkelingen in en om Engbergen is dit na groepsaccommodatie De Stakenborg, de golfactiviteiten bij ’t Lohr, fiets- en wandelpaden in Engbergen, horecavoorzieningen bij Van Hal en Restaurant Engbergen, openluchttheater Engbergen en kinderboerderij, manege en horeca bij het Diekshuus in Gendringen weer een onderdeel in het gebied dat verder ontwikkeld wordt. 

Wnd. burgemeester Mirjam Maasdam: “Mooi om te zien dat Wim en Maxime een bijzondere woning met een toegankelijk voedselbos ontwikkelen. En dat het Waterschap haar deel aan het water doet waardoor het geheel duurzaam, natuurlijk en publiekstoegankelijk wordt.”  

college bezoekt De Bleuster
Het college tijdens haar bezoek aan De Bleuster in Voorst.