Zorg, jeugd, hulp en ondersteuning

 

Iedereen moet mee kunnen doen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Als dat niet lukt, kan de gemeente u helpen.

Algemene informatie:  - Sociaal Domein 
                                       - Hoe werken wij? (tekst volgt)
                                       - Spoed en Hulpvraag

Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkelingen):
                       - Dyslexie  
                       - Hulpportaal    
                       - Huishoudelijke hulp   
                       - PGB (Persoons Gebonden Budget)
                       - Vervoersvoorzieningen
                       - Woonvoorzieningen         

Jeugd:            - Informatie over jeugdhulp
                        - Veilig Thuis  

Vervoersvoorzieningen:
                       - Gehandicaptenparkeerkaart
                       - Gehandicaptenparkeerplaats
                       - Hulpportaal 
                       - ZOOV

Financiele ondersteuning/Schulden:
                       - Bijzondere bijstand 
                       - Computerregeling Middelbaar Onderwijs
                       - Collectieve Aanvullende Ziektenkostenverzekering (CAZ) 
                       - Individuele Participatietoeslag 
                       - Meedoenregeling 
                       - Schulddienstverlening/schulden