Zorg, jeugd, hulp en ondersteuning

 

Iedereen moet mee kunnen doen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Als dat niet lukt, kan de gemeente u helpen.

Sociaal domein in beeld

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning):
                       - Het keukentafelgesprek
                       - Hulpmiddelen
                       - Woningaanpassingen
                       - Huishoudelijke hulp   
                       - PGB (Persoons Gebonden Budget)                       
                       - Dyslexie 

Vervoersvoorzieningen (Wmo):
                       - Gehandicaptenparkeerkaart
                       - Gehandicaptenparkeerplaats
                       - ZOOV

Jeugd:            - Informatie over jeugdhulp
                        - Veilig Thuis  

Financiele ondersteuning/Schulden:
                       - Bijzondere bijstand 
                       - Computerregeling Middelbaar Onderwijs
                       - Collectieve Aanvullende Ziektenkostenverzekering (CAZ) 
                       - Individuele Inkomenstoeslag
                       - Meedoenregeling 
                       - Schulddienstverlening/schulden