Zorg en ondersteuning

Met ZOOV Op Maat naar vaccinatielocatie

Niet alle ouderen kunnen zelfstandig naar een vaccinatielocatie reizen. ZOOV Op Maat biedt de mogelijkheid alle 60-plussers gratis te laten reizen naar een vaccinatielocatie vanaf hun woonadres. Bent u 60 jaar of ouder, heeft u een uitnodiging gehad voor een coronavaccinatie en kunt niet zelfstandig naar de vaccinatielocatie komen? Reserveer dan een rit bij ZOOV Op Maat via telefoonnummer 0900 – 98 74 (€ 0,10 per minuut)

Meer informatie vindt u op de website van ZOOV

Hulp bij thuisquarantaine

Wanneer u of iemand in uw omgeving positief getest is op corona en u in thuisquarantaine moet, zijn er vaak veel dingen die geregeld moeten worden. Boodschappen doen, kinderen naar school brengen en misschien wel mantelzorgtaken overnemen.

Waarschijnlijk krijgt u hulp uit uw directe omgeving. Maar er kunnen ook dingen zijn die u niet goed geregeld krijgt. Daarvoor kunt u hulp vragen. Wanneer u bijvoorbeeld hulp nodig heeft voor praktische zaken maar ook bijvoorbeeld voor verblijf en medische zorg kunnen wij u verwijzen naar de juiste plek. Neem dus voor uw vraag gerust contact op met de gemeente.

Meer informatie over hulp en steun bij thuisquarantaine vindt u in de quarantainegids.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De maatregelen die het kabinet heeft getroffen vanwege het coronavirus, zijn heel ingrijpend. Zeker ook voor ouderen en inwoners met een kwetsbare gezondheid. Deze groep inwoners maakt vaak gebruik van ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In veel gevallen heeft de zorgaanbieder maatregelen getroffen. Het kan per situatie verschillen welk besluit een aanbieder neemt. Dat kan betekenen dat inwoners op een andere manier zorg ontvangen.

Vragen?

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen? U kunt in dat geval altijd contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292 (optie 2).

Maakt u zich als naaste zorgen over bijvoorbeeld een familielid? U kunt in dat geval contact opnemen met de mantelzorgondersteuning van Sensire (0314-35 71 51).

Oude IJsselstreek Doet

Oude IJsselsteek Doet is een platform om vraag en aanbod van mensen in de gemeente bij elkaar te brengen tijdens de corona crisis. Iedereen kan hier gebruik van maken.

Platform OIJDoet