Zorg en ondersteuning

Met ZOOV Op Maat naar vaccinatielocatie

Niet alle ouderen kunnen zelfstandig naar een vaccinatielocatie reizen. ZOOV Op Maat biedt de mogelijkheid alle 60-plussers gratis te laten reizen naar een vaccinatielocatie vanaf hun woonadres. Bent u 60 jaar of ouder, heeft u een uitnodiging gehad voor een coronavaccinatie en kunt niet zelfstandig naar de vaccinatielocatie komen? Reserveer dan een rit bij ZOOV Op Maat via telefoonnummer 0900 – 98 74 (€ 0,10 per minuut)

Meer informatie vindt u op de website van ZOOV

Achterhoekse gemeenten komen zorgaanbieders tijdens coronacrisis tegemoet

Het Coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Ook zorgaanbieders hebben te maken gekregen met een hele nieuwe werkelijkheid. Hun allergrootste belang is de continuïteit van de zorg voor hun cliënten. In de Achterhoek komen de gemeenten zorgaanbieders zoveel als mogelijk tegemoet in de vorm van een regeling. Oorspronkelijk zou de zogenoemde ‘declaratieregeling’ alleen voor de maanden april en mei 2020 gelden, maar de Achterhoekse gemeenten hebben het advies van de VNG overgenomen om zorgaanbieders ook in juni 2020 tegemoet te komen.

Aanvullende besluiten zorgaanbieders

Sociaal Domein Achterhoek

Mantelzorgers en de avondklok

In heel Nederland geldt sinds zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Mensen mogen alleen bij uitzondering de straat op en hebben daarvoor een verklaring nodig. Voor mantelzorgers geldt zo’n uitzondering. Woont degene voor wie u zorgt niet bij u in huis? En heeft u naaste tussen 22.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die u niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag u hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat u dan een ‘eigen verklaring avondklok’ bij u hebt. Het formulier kunt u downloaden op www.mantelzorg.nl/avondklok.

Hulp bij thuisquarantaine

Wanneer u of iemand in uw omgeving positief getest is op corona en u in thuisquarantaine moet, zijn er vaak veel dingen die geregeld moeten worden. Boodschappen doen, kinderen naar school brengen en misschien wel mantelzorgtaken overnemen.

Waarschijnlijk krijgt u hulp uit uw directe omgeving. Maar er kunnen ook dingen zijn die u niet goed geregeld krijgt. Daarvoor kunt u hulp vragen. Wanneer u bijvoorbeeld hulp nodig heeft voor praktische zaken maar ook bijvoorbeeld voor verblijf en medische zorg kunnen wij u verwijzen naar de juiste plek. Neem dus voor uw vraag gerust contact op met de gemeente.

Meer informatie over hulp en steun bij thuisquarantaine vindt u in de quarantainegids.

Dienstverlening zorgaanbieders

De maatregelen die genomen worden in verband met het coronavirus kunnen consequenties hebben voor de dienstverlening en zorg van zorgaanbieders aan cliënten. Per situatie kan verschillen welk besluit een aanbieder neemt, onder andere omdat de omstandigheden van de doelgroep die het betreft en de situatie binnen de organisaties verschillen. Of omdat voor de branche waarin de zorgaanbieder opereert, andere richtlijnen (gaan) gelden. Voor u kan dat betekenen dat u op een andere manier zorg ontvangt.

Ook voor de partners waarmee wij samenwerken hebben de corona maatregelen consequenties. Uiteraard gaat de dienstverlening door. Voor actuele informatie over gewijzigde openingstijden of maatregelen die zij hanteren verwijzen wij u naar de website van de betreffende partij. Ook kunt u ze natuurlijk bellen.

STOER

Buurtzorg Jong

Stadsbank Oost

Formulierenhulp

Sensire Mantelzorgondersteuning

Voor dringende vragen kunt u ook altijd bellen met de gemeente.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De maatregelen die het kabinet heeft getroffen vanwege het coronavirus, zijn heel ingrijpend. Zeker ook voor ouderen en inwoners met een kwetsbare gezondheid. Deze groep inwoners maakt vaak gebruik van ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In veel gevallen heeft de zorgaanbieder maatregelen getroffen. Het kan per situatie verschillen welk besluit een aanbieder neemt. Dat kan betekenen dat inwoners op een andere manier zorg ontvangen.

Vragen?

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen? U kunt in dat geval altijd contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292 (optie 2).

Maakt u zich als naaste zorgen over bijvoorbeeld een familielid? U kunt in dat geval contact opnemen met de mantelzorgondersteuning van Sensire (0314-35 71 51).

Oude IJsselstreek Doet

Vanwege het coronavirus mogen kwetsbare mensen de deur niet uit. Hierdoor kunnen wij ons voorstellen dat er mensen zijn  die hulp nodig hebben.

Hierbij kan het gaan om een boodschapje, de hond uitlaten of bijvoorbeeld een telefoontje voor een gezellig praatje.

Oude IJsselsteek Doet is een platform om vraag en aanbod van mensen in de gemeente bij elkaar te brengen tijdens de corona crisis. Iedereen kan hier gebruik van maken.

Platform OIJDoet