Zoektocht naar geschikte locatie voor duurzaam opvangcentrum

Bijdrage Oude IJsselstreek aan regionale aanpak huisvesting vluchtelingen

De gemeenten in de Achterhoek vinden dat de opvang van vluchtelingen niet aan enkele gemeenten kan worden overgelaten, maar dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat staat in de Achterhoekse aanpak. In de Achterhoek ligt een uitdaging om asielzoekers, Oekraïense ontheemden en statushouders te huisvesten. Oude IJsselstreek heeft hierin voor de komende jaren een flinke opgave. De gemeente kiest voor kleine locaties voor Oekraïners in leegstaand vastgoed​​, een grote locatie voor asielzoekers en doorstroomlocaties voor alleenreizende statushouders​.

Onze regio heeft oog voor vluchtelingen en wil hen fatsoenlijk huisvesten in duurzame opvanglocaties. Wij nemen hierin als gemeente natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat we het onze morele plicht vinden om een bijdrage te leveren aan de vluchtelingenproblematiek.

John Haverdil
Wethouder

Invulling opgave opvang vluchtelingen

De opgave voor Oude IJsselstreek is 308 plekken voor opvang Oekraïners, 211 plekken voor opvang asielzoekers en het huisvesten van circa 100 statushouders per jaar. Om deze opgave te realiseren kiest de gemeente voor:

  • kleine locaties voor Oekraïners in leegstaand vastgoed
  • een grote locatie voor asielzoekers (de gemeente vangt nu geen asielzoekers op)
  • doorstroomlocaties voor alleenreizende statushouders

Duurzaam opvangcentrum voor asielzoekers

Binnen de regio Achterhoek is gesteld dat minimaal één grote opvanglocatie voor asielzoekers in het westen van de Achterhoek gewenst is. Hier kunnen dan ook voorzieningen (waaronder onderwijs en zorg) gerealiseerd worden. Oude IJsselstreek neemt het initiatief om te zoeken naar een geschikte locatie voor een groot, duurzaam opvangcentrum, voor ongeveer 500 asielzoekers. De gemeente trekt hierin samen op met (in ieder geval) de gemeente Doetinchem en het COA. Waarmee zowel Doetinchem als Oude IJsselstreek de taakstelling kan realiseren. Het college van B&W geeft de voorkeur aan een grote locatie ten opzichte van enkele kleine locaties in verschillende kernen. Met name omdat de gemeente bij kleinere locaties niet de kwaliteit van een humane opvang kan bieden met alle daarbij behorende voorzieningen. Uitgangspunten voor de locatie voor asielzoekers zijn: goede bereikbaarheid​, duurzaam inpassen in het landschap​, voorzieningen dichtbij en het creëren en zorgen voor werkgelegenheid. 

Huisvesting Oekraïense ontheemden en statushouders

De verwachting is dat eind van het jaar de opgave voor de opvang van Oekraïense ontheemden is behaald in Oude IJsselstreek. Onlangs zijn nieuwe locaties geopend in Terborg, Varsseveld en Silvolde. Dit jaar volgen nog de Wesenthorst in Ulft en er is een locatie in Terborg in ontwikkeling. In totaal zijn er dan 12 kleinschalige opvanglocaties voor Oekraïners. Om 100 statushouders per jaar te huisvesten is een uitdaging. Binnenkort opent in Terborg een doorstroomlocatie voor 7 personen. De gemeente gaat op zoek naar een tweede doorstroomlocatie. De gemeente blijft zich samen met Wonion inzetten om de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te halen.