WOZ-beschikking

 

Introductie

Informatie over de aanslag gemeentelijke belasting, WOZ-beschikking

Beschrijving

Gemeentelijke belastingen worden geheven zodat de gemeente inkomsten krijgt waarmee voorzieningen in de gemeente worden betaald. Met het geld maakt de gemeente onder andere de (ver)bouw van scholen en onderhoud aan wegen en gebouwen mogelijk. Verder worden er bijvoorbeeld subsidies aan verenigingen en maatschappelijke organisaties van verleend.

Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen.
Voorbeelden zijn: onroerende-zaakbelastingen (OZB) , afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. Ieder jaar worden de tarieven van de gemeentelijke belastingen opnieuw bepaald.

Hoe gaat het in zijn werk

U kunt hier uw aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen en taxatieverslagen inzien en downloaden van de belastingjaren 2019, 2018, 2017 en voorgaande jaren. U moet dan inloggen met uw BSN-nummer (voorheen sofi-nummer) en met het aanslagnummer dat op de aanslag van 2019 vermeld staat. 

Als u zich op www.mijn.overheid.nl heeft aangemeld voor de berichtenbox dan kunt u uw aanslag daar ook zien. U moet daar inloggen met uw DigiD.

U kunt uw taxatieverslag of kopie aanslag ook opvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Als u in deze e-mail uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer en het adres van het door u gewenste taxatieverslag vermeld, sturen wij u het taxatieverslag. Alleen een belastingplichtige kan een taxatieverslag of een kopie van de aanslag opvragen. De belastingplichtige is degene die de aanslag heeft ontvangen, dit is de eigenaar en/of gebruiker van een pand. U kunt het taxatieverslag of kopie aanslag natuurlijk ook telefonisch opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.


Als de aanslag op naam staat van een bedrijfsnaam, dan kunt u hier inloggen met gegevens die op de aanslag van het belastingjaar 2019 vermeld staan. Dit zijn: het aanslagnummer en het aanslagbedrag. U kunt uw taxatieverslag ook opvragen door een e-mail te sturen aan belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Wilt u in deze email uw naam, adres, bedrijfsnaam en het adres van het door u gewenste taxatieverslag vermelden. U kunt het taxatieverslag natuurlijk ook telefonisch opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Als u op het gemeentehuis komt om een kopie van uw aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking op te vragen of u wilt de waarde van uw pand opvragen, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs mee. Als u net eigenaar bent geworden en dus nog geen aanslag heeft gehad, neemt u dan ook de (voorlopige) koopakte mee.

Belastingplichtigen ontvangen jaarlijks in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag moet uiterlijk in drie termijnen worden betaald. Een gespreide betaling over acht maandelijkse termijnen is mogelijk. Dit kan echter alleen via automatische incasso. Als u in termijnen wilt betalen dan kunt u een mail met uw naam, adresgegevens en uw rekeningnummer sturen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl. U kunt ook een machtigingsformulier voor automatische incasso aanvragen bij het team Belastingen. Dit machtigingsformulier kunt u zelf ook downloaden via onderstaande link:
Machtigingsformulier automatische incasso

Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde. De waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, de waterschapsheffing voor de aanslag watersysteemheffing gebouwd, het eigen woningforfait en de erf- en schenkbelasting.

Het kan zijn dat u bezwaar wilt maken tegen de gemeentelijke belastingen of uw WOZ-beschikking. Zie hiervoor de informatie op onze site over 'bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking'.

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente, wordt uw aanslag automatisch aangepast. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens uit het bevolkingsregister. Daarom is het van belang dat u uw adreswijziging tijdig meldt bij de afdeling Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente. Als een éénpersoonshuishouding verandert in een meerpersoonshuishouding ontvangt u in de loop van het jaar een aanvullende belastingaanslag voor de afvalstoffenheffing. Als een meerpersoonshuishouding in de loop van het jaar verandert in een éénpersoonshuishouding ontvangt u automatisch een vermindering op de aanslag. De vermindering geldt voor de resterende volle kalendermaanden.
Als u binnen de gemeente verhuist en hoofdbewoner blijft, ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Veel gestelde vragen

Klik hier voor veel gestelde vragen.