Woningbouw Oude IJsselstreek

Wilt u een woning bouwen? In onze gemeente geven we daarvoor ruimte. Wel gelden een aantal voorwaarden. Dat doen we om ervoor te zorgen dat het juiste type woning op de juiste plek wordt gebouwd.

De komende jaren is er binnen de gemeente behoefte aan circa 100 tot 150 nieuwbouw woningen per jaar. De meesten hiervan zijn bestemd voor starters en senioren. Voor de startersdoelgroep speelt vooral de betaalbaarheid van de woningen een belangrijke rol. Ook is er als gevolg van de vergrijzing behoefte aan meer levensloopbestendige woningen. De gemeente biedt graag ruimte aan woningbouwplannen waarin deze woningtypen gebouwd worden.

Het is de bedoeling dat deze woningen komen op inbreidingslocaties binnen de woonkernen. Bij voorkeur door bestaande (leegstaande) panden in de woonkernen te slopen en ter plekke nieuw te bouwen of deze te verbouwen naar geschikte woonruimte. Op nu nog onbebouwde plekken in de woonkernen kan ook nieuwbouw komen.

In het buitengebied is woningsplitsing mogelijk. Ook wordt in ruil voor sloop van lege schuren en stallen nieuwbouw van één of enkele woningen toegestaan. We zien dit als een kans om de kwaliteit van ons buitengebied en daarmee de leefbaarheid in ons buitengebied optimaal te benutten. Het stichten van landgoederen op geschikte plekken in het landschap behoort ook tot de mogelijkheden. 

Soms is de gemeente de initiatiefnemer, soms een ontwikkelaar en soms ook inwoners. In deze video wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe een CPO werkt. Dit is een samenwerking tussen inwoners.

Voorwaarden en informatie

Wilt u aan de slag en/of meer informatie?

In de (regionale) ‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor Woningbouw’ en de ‘Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek’ vindt u de voorwaarden.

De woningnood in Oude IJsselstreek is hoog en gelukkig willen veel inwoners en ontwikkelaars aan de slag. Dat betekent wel, dat in de afgelopen maanden erg veel aanvragen zijn binnengekomen. Daardoor duurt het langer voor wij nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen. Houdt u rekening met enkele maanden vertraging. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie. Het Projectteam Woningbouw behandeld de aanvragen, zodra uw aanvraag in behandeling kan worden genomen neemt een lid van het projectteam contact met u op.

Plan indienen via het online aanvraagformulier