Werkzaamheden Koningin Emmastraat – Prins Willem-Alexanderstraat te Terborg

Gemeente Oude IJsselstreek is voornemens de Koningin Emmastraat en Prins Willem-Alexanderstraat in Terborg te gaan reconstrueren. Dat betekent dat de aanwezige riolering en verhardingen worden vervangen. Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verhardingen en riolering.

De afgelopen periode zijn er al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het uitvoeren van

bodemonderzoeken, landmeetkundige werkzaamheden en het graven van proefsleuven om de aanwezige kabels en leidingen te kunnen traceren.

Normaliter is het gebruikelijk dat de gemeente Oude IJsselstreek voor alle aanwonenden en direct belanghebbenden een informatieavond organiseert waarbij u de gelegenheid krijgt om de tekeningen met daarop de toekomstige inrichting van de straat te kunnen bekijken. Tevens zijn er dan medewerkers van de gemeente aanwezig om de werkzaamheden persoonlijk toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Vanwege het Corona-virus en de daarbij vanuit de overheid opgelegde maatregelen is het momenteel niet mogelijk een dergelijke avond te organiseren. Toch willen wij u graag de mogelijkheid geven om de tekeningen te bekijken. U kunt de bestanden hieronder downloaden.

Bestanden:

Mocht u naar aanleiding van deze tekeningen nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Schilderinck, te bereiken via het algemene nummer 0315 – 292 292 of per email d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl

Bij deze het vriendelijke verzoek om uw reactie en op- en/of aanmerkingen uiterlijk vrijdag 8 mei 2020 door te geven. Vooralsnog is de planning erop gericht om in september 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden.