Werkzaamheden kerkplein Gendringen

Er wordt druk gebouwd in het centrum van Gendringen. Midden op het kerkplein is het nieuwe woonzorgcentrum en verpleeghuis De Oevelgunnen gebouwd en nu is het tijd om ook de omgeving onder handen te nemen. Afgelopen najaar is gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van het Kerkplein en delen van de omliggende straten. In januari werd gestart met de contouren rondom de protestantse kerk en vanaf 12 april wordt er gewerkt aan het riool, de bestrating en de aanleg van groen op de rest van het kerkplein.

Samenwerking

Wethouder Ria Ankersmit: “Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we voor het eerst bij elkaar zaten met aanwonenden, Wonion, Azora, vertegenwoordigers van beide kerken, Stichting Gendringen Leefbaar en ondernemers, om te kijken naar de mogelijkheden voor het Kerkplein.” Alle partijen waren het er over eens dat de nieuwbouw van De Oevelgunne kansen biedt om het Kerkplein op te knappen, leefbaar en toekomstbestendig te maken. “Samen hebben we een mooi ontwerp gemaakt, waarvoor de gemeenteraad vorig jaar extra middelen heeft vrijgemaakt”, vervolgt de wethouder. “En nu is het eindelijk zo ver, we gaan aan de slag!”

Het ontwerp

In het nieuwe ontwerp is onder andere gebruik gemaakt van vloeiende vormen, waardoor er een mooie samenhang komt tussen de omgeving van De Oevelgunne en beide kerken. Voor De Oevelgunne komt een terras dat een centraal punt wordt in het plein. Er is ook oog voor de kleine details van het plein en de mooie bestaande onderdelen. Zo is er bijvoorbeeld een patroon zichtbaar in de bestrating dat laat zien waar vroeger een deel van de protestantse kerk stond. Dat blijft intact. “Er zijn ideeën vanuit de samenleving verwerkt in het plan, zoals het ontwerp van het straatmeubilair dat is overgenomen uit het plan ‘Groene Grotestraat’ dat door een aantal enthousiaste ondernemers is opgesteld”, aldus wethouder Ankersmit. “Ook met beide kerkgemeenten hebben we op een heel prettige en constructieve manier afspraken kunnen maken. Het is echt een ontwerp van ons allemaal geworden.”

We zijn gestart!

De eerste ronde contouren van het ontwerp zijn al zichtbaar in de tuinmuur van de protestantse kerk. Het vervolg van het werk wordt in fases ingedeeld, zodat Gendringen zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Als alles volgens planning loopt is het werk in het najaar van 2021 klaar.

Hoornstra infrabouw gaat een nieuw infiltratieriool aanleggen. Ook worden de rijbaan en het trottoir opnieuw ingericht en plantvakken aangelegd. Bereikbaarheid De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer. De omleidingen worden via bebording aangegeven.

Vanaf donderdag 29 april houdt de aannemer wekelijks een inloopuurtje voor omwonenden. In de directie keet op het Kerkplein kunt u fysiek uw vragen te stellen. U bent vanaf 29 april van harte welkom op donderdagmiddagen tussen 13.00 – 14.00 uur. Uiteraard worden de geldende COVID-19 regels strikt nageleefd. Het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand is hierbij verplicht.

Bekijk de ontwerpen op onze website.

Gebiedsvisie

In maart vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek de ‘Gebiedsvisie centrum Gendringen’ vastgesteld. De gebiedsvisie beschrijft de huidige (ruimtelijke) situatie in Gendringen en geeft een visie op de ontwikkeling van het centrum in de toekomst. Het Kerkplein vormt een belangrijk onderdeel uit deze visie.