Waar stem ik voor?

 
Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Staten verkiezing en de verkiezing voor Waterschap Rijn en IJssel plaats.

Provinciale Statenverkiezingen

Elke provincie heeft zijn eigen leden van Provinciale Staten dat wordt gecontroleerd door het bestuur, dat wordt gevormd door de Gedeputeerde Staten. Bij de Provinciale Staten verkiezingen kunt u stemmen op één van de kandidaten van verschillende lokale politieke partijen.

Meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen? Kijk op https://www.gelderland.nl/verkiezingen.

Waterschapsverkiezingen

De gemeente Oude IJsselstreek valt onder het waterschap Rijn en IJssel. De waterschappen houden al het water op peil, beschermen het land tegen hoog water en maken ons afvalwater schoon. Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen.

Meer informatie over de Waterschapsverkiezingen? Kijk op https://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/verkiezingen/.

Woensdag 20 maart 2019

De laatste Provinciale Statenverkiezingen waren op 18 maart 2015. De volgende verkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019. Stemmen kan bij ieder van de 23 verschillende stembureaus binnen de gemeente Oude IJsselstreek. Er is altijd een stembureau in de buurt. U kunt hier de stembureaus vinden of op de achterzijde van de kandidatenlijst die u per post ontvangt. De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Wanneer mag ik stemmen?

U mag stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U bent 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van kiesrecht
  • U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit, of u heeft een geldige verblijfsvergunning (duur maakt niet uit)
  • U bent 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van kiesrecht
  • U woont in het district van het waterschap

Bekijk de stemwijzer Provinciale Staten

Bekijk de stemwijzer Waterschapsverkiezingen