Verlies of diefstal rijbewijs, paspoort of ID-kaart

 

Introductie

Verlies of diefstal van uw Nederlandse identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) moet u persoonlijk melden bij de gemeente aan de balie. U kunt hiervoor een afspraak maken voor Vermissing reisdocument of rijbewijs.

Verlies identiteitsbewijzen

Verlies of diefstal van uw Nederlandse identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) moet u persoonlijk melden bij de gemeente aan de balie. U kunt hiervoor een afspraak maken voor Vermissing reisdocument of rijbewijs. Het kwijtgeraakte document is vanaf het moment van de melding niet meer geldig. U kunt het ook zelf niet meer gebruiken als u het terug vindt.

Verlies identiteitsbewijs in het buitenland
Bent u uw Nederlandse identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart) kwijtgeraakt in het buitenland, meld dit dan zo snel mogelijk bij de plaatselijke politie. Meteen daarna vraagt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of tijdelijk reisdocument aan om terug naar Nederland te kunnen reizen.
Terug in de Oude IJsselstreek overhandigt u het buitenlandse proces-verbaal aan de gemeente bij de aanvraag voor een nieuw identiteitsbewijs. U ontvangt dan een vermissingsverklaring.

Verlies van buitenlandse identiteitsbewijzen
Voor alle buitenlandse paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen moet u wel aangifte bij de politie doen. Dit geldt ook voor documenten uit Curaçao, St. Maarten, Aruba, Bonaire, Sint eustatius en Saba (BES-landen, voorheen de Nederlandse Antillen).

Meerdere documenten kwijt in 5 jaar
Bent u drie of meer identiteitsbewijzen binnen vijf jaar kwijtgeraakt dan kan het langer duren voordat u een nieuw document krijgt. Een identiteitsbewijs met spoed aanvragen is in dat geval niet mogelijk.

Uitzondering Rijbewijs

Uitzondering voor het rijbewijs!

Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs moet u soms toch aangifte bij de politie doen. Een vermissingsverklaring is dan niet nodig.

U moet aangifte doen als u
• een (buitenlands) rijbewijs had uit de Europese Unie, de EVA-landen (Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein), de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba. Het maakt niet uit of het rijbewijs in het buitenland of in Nederland is verloren of gestolen. De enige voorwaarde is dat u in Nederland woont;

Of als u:
• een Nederlands rijbewijs bent verloren en geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Dit geldt ook als het rijbewijs in het buitenland is verloren.

Nieuw rijbewijs

Na verlies of diefstal van uw rijbewijs, kunt u voor het nieuwe rijbewijs kiezen uit:

1. Een rijbewijs met dezelfde einddatum als uw oude rijbewijs. U hoeft dan geen Eigen verklaring aan te vragen of een medische keuring te ondergaan;

2. Een rijbewijs met een latere einddatum dan uw oude rijbewijs. Had u voor uw oude rijbewijs een Eigen verklaring en een medische keuring nodig? Dan is dat nu ook het geval.

Geef tijdens uw aanvraag aan de balie uw voorkeur aan.

Identiteitsbewijs teruggevonden

Heeft u geen aangifte gedaan en wordt uw identiteitsbewijs teruggevonden, dan kunt u dit document terugkrijgen. Omdat u niet weet of het bewijs in verkeerde handen is geweest en misschien is misbruikt, is het beter om het document niet meer te gebruiken. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid van directe of indirecte schade als u een verloren document toch gaat gebruiken.

U kunt ervoor kiezen om het teruggevonden identiteitsbewijs af te geven aan de balie van de gemeente en een nieuwe aan te vragen.

afspraak maken

De balie van Burgerzaken is alleen in de ochtend (08.30 - 12.30 uur) en op de maandagavond (17.30 - 20.00 uur) zonder afspraak voor u open ('s middags dus uitsluitend op afspraak).
De hele dag kunt u op afspraak terecht. Kijk hier voor de openingstijden.

Afspraak maken:
Wilt u niet onnodig lang wachten, klik hier voor het maken van een afspraak of neem contact op via (0315) 292 292.