Varsseveld De Tuit

Locatiepaspoort is klaar

Varsseveld De Tuit (voorheen Varsseveld West) is aangewezen als eerste locatie om de planvorming woningbouw voor op te pakken. De komende vijf jaar werken we aan de uitvoering en het realiseren van de plannen. Een belangrijke stap die gezet is, is het locatiepaspoort Varsseveld De Tuit. Hierin staan in grove lijnen de plannen en ambities voor de nieuwe woonwijk.

In het locatiepaspoort staat beschreven wat de plannen zijn voor het gebied De Tuit. Er staat bijvoorbeeld in welk soort woningen er passen, maar ook hoe de aansluiting kan zijn met het gebied eromheen, welke parkeergelegenheden passen, welke groenstroken en hoe we rekening houden met het ecologisch systeem. Bekijk het locatiepaspoort op onzeoudeijsselstreek.nl.

Verslag inwonersavond 15 december 2021

In verband met de coronamaatregelen werd de inwonersavond over de woningbouw in Varsseveld De Tuit volledig digitaal gehouden. Maar elk nadeel heeft ook een voordeel. Bij deze digitale bijeenkomst waren we niet gebonden aan een maximaal aantal inwoners dat mee kon doen en luisteren. Er waren dan ook 116 mensen ingelogd bij de bijeenkomst. Ruim 100 mensen hebben hun mening gegeven over verschillende sfeerbeelden voor de nieuw te bouwen wijk. Frank Maas, stedenbouwkundige bij adviesbureau SAB, vertelde over de verschillende onderzoeken die al zijn gedaan naar geluid, natuur en oude structuren in het landschap. Daarna werden enkele mogelijke sfeerbeelden voor de toekomstige wijk gepresenteerd, waarvoor de deelnemers hun voorkeur konden aangeven. Ook over verschillende mogelijke wijkindelingen werd gestemd. In een aantal open vragen kon iedereen aangeven waarom bepaalde sfeerbeelden hen juist wel, of juist niet aanspraken. Tot slot kreeg iedereen de gelegenheid om vragen aan de gemeente en SAB te stellen. Tot slot kon iedereen vragen stellen, die we hier, op de website, zullen beantwoorden.

Veelgestelde vragen De Tuit 

Wilt u nog eens terugkijken? Dat kan! Via de link: redscope.nl/digitalebijeenkomst4  

Wat vooraf ging

In de bijeenkomst hebben we laten zien welke onderzoeken er al gedaan zijn. Zo is er bijvoorbeeld een indicatief onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast van de N18. Uitkomst is, dat er in een smalle strook langs de N18 geen woningen gebouwd kunnen worden, maar met een aanpassing (zoals bijvoorbeeld een geluidswal) is er gelukkig ruimte genoeg in de rest van het gebied, waar de geluidsoverlast binnen de normen blijft. Ook is er gekeken naar de oorspronkelijke landschapselementen zoals de zogenaamde kopjes. Dit zijn kleine heuvels in het gebied. Het ontwerpbureau wil hiermee rekening houden in het ontwerp. Ook de groenelementen die er nu zijn zoals hagen en boomstroken willen we in stand houden bij de ontwerpen.

Woonsferen

De nieuwe wijk moet passen in een Achterhoekse sfeer met voldoende ruimte voor groen. Om te achterhalen welke woonsferen het meeste aanspreken, hebben we vijf voorbeelden laten zien en toegelicht tijdens de inwonersavond. Hieronder ziet u de resultaten van de meest gekozen sferen. Dit is op basis van 100 stemmen. ‘Boerenerven’ en ‘Groendorps’ krijgen de meeste stemmen en dit wordt dan ook zeker meegenomen in het ontwerp. Toch waren er ook wel veel stemmen voor ‘Tussen bos en lanen’. ‘In de boomgaard’ en ‘Duurzaam en experimenteel’ kregen de minste stemmen.

Resultaten bij de vraag over woonsfeer, doormiddel van maatstaven uitgewerkt.
Mentimeter resultaten woonsfeer woningbouw

Landschapsferen

Naast het wonen is er natuurlijk ook ruimte rondom de woningen. Ook hier hebben we vijf voorbeelden uitgewerkt en toegelicht in de presentatie. Hieronder de uitslag van de stemming. Het is overduidelijk dat ‘Landschappelijk’ (open én gesloten) de stijl is, die het meest wordt gekozen. Veel minder stemmen waren er voor ’Waterrijk’, ‘Agrarisch’ en ‘Natuurgebied’.

Resultaten bij de vraag over landschapsfeer, doormiddel van maatstaven uitgewerkt.
Mentimeter resultaten landschapsfeer woningbouw

Indeling van de wijk

De indeling van de wijk is in deze fase een lastiger verhaal. Tijdens de avond hebben we aan de hand van concepten en principes uitgelegd dat we woningen kunnen clusteren met veel groen ertussen of ze bijvoorbeeld verspreid in de ruimte kunnen plaatsen. Andere opties zijn een groen lint tussen de bestaande woonrand en de nieuwe wijk, of juist een overloop van veel woningen langs de bestaande rand overlopend in een steeds ruimer opgezet gebied. Veel inwoners merkten hier op dat we de ruimte vooral moeten gebruiken om zoveel mogelijk woningen te bouwen. De meningen hierover liepen nogal uiteen. Iedereen kon zijn voors en tegens meegeven. Die worden meegenomen bij het ontwerp.

Woningtype

Er zijn natuurlijk heel veel verschillende woningtypen mogelijk, van vrijstaand tot rijwoningen. De uitkomst van de vraag: welke woningtypen spreken u aan, heeft ons verrast. We weten namelijk uit allerlei verschillende onderzoeken dat er veel behoefte is aan betaalbare woningen. Echter de keuzes tijdens de inwonersavond vielen vooral op vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. Dat zijn niet de typisch goedkope woningen die bereikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen of starters. Dit roept de nodige vraagtekens bij ons op. We zullen hier wellicht nog wat vragen over stellen in de toekomst. Levensloopbestendige woningen kregen ook veel stemmen.

Resultaten bij de vraag over woningtypen uitgewerkt door middel van aantal bolletjes.
Mentimeter resultaten woningtypen woningbouw

Achtergrond

28 oktober 2021 heeft de raad de startnotitie van het woningbouwproject Varsseveld West vastgesteld. Een startnotitie beschrijft de basis-uitgangspunten van het project en hoe het proces gaat lopen. Nu kunnen we aan de slag met het zogenaamde Locatiepaspoort voor deze locatie. Een locatiepaspoort is een omschrijving van de basis ontwerpprincipes, zoals indeling, type woningen en sfeer. De avond op 15 december had als doel om meningen op te halen bij inwoners en betrokkenen. De input van de deelnemers aan deze avond wordt meegenomen bij het opstellen van  het locatiepaspoort.

Wilt u op de hoogte blijven van het vervolg van dit project kijk dan op www.onzeoudeijsselstreek.nl/varsseveld-de-tuit. Hier kunt u ontwikkelingen volgen en reageren op de eerste ontwerpen en berichten.