Vang

Beleid van afval naar grondstof

De gemeente Oude IJsselstreek werkt aan een circulaire economie. We zijn er van overtuigd dat grondstoffen waardevol zijn en dat afval in de nabije toekomst niet meer bestaat. We willen stoppen met het halen van grondstoffen uit de aarde. Er zijn al genoeg grondstoffen uit afval om nieuwe producten en materialen te maken.

De gemeente Oude IJsselstreek wil nieuw beleid vaststellen om voorbereid te zijn op een toekomst zonder afval. De gemeenteraad bepaalde de richting voor dit beleid op 24 juni 2021. Zo moeten de kosten marktconform zijn en beheersbaar blijven. Stapsgewijs willen we minder ‘echt’ afval produceren. Binnen enkele jaren moet de hoeveelheid restafval gehalveerd zijn. Van jaarlijks meer dan 100 kilo restafval per persoon nu, naar 50 kilo restafval in 2025. En in 2030 moeten we nog maar 25 kilo per persoon overhouden.

Net als de Rijksoverheid is de droom van Oude IJsselstreek dat in de samenleving van 2050 geen afval meer bestaat en dat alle aanwezige grondstoffen uit het afval worden gerecycled.

* Restafval is het afval dat overblijft na afvalscheiding en in de grijze kliko of afvalzak komt. Na het ophalen wordt restafval vernietigd in een verbrandingsoven.

Participatie

Alle inwoners konden meepraten over de maatregelen van het nieuwe beleid:

  • In het najaar van 2021 organiseerde de gemeente meedenksessies. Bekijk het verslag van de inwonersbijeenkomsten.
  • Van 22 december 2021 tot 16 januari 2022 kon iedereen in een onderzoek zijn of haar mening geven. Dit onderzoek gebeurde via een open link van het panel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. De resultaten van het onderzoek zijn te bekijken op www.oudeijsselstreekspreekt.nl
  • In februari 2022 gaat de gemeente mensen op straat interviewen. Wanneer de Praotbus waar is te vinden, leest u in het Gemeentenieuws of op onze social mediakanalen.

Zo hebben alle inwoners invloed op het nieuwe beleid. De vaststelling door de gemeenteraad gebeurt waarschijnlijk na de zomerperiode van 2022.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met team grondstoffen: (0315) 292 292 of grondstoffen@oude-ijsselstreek.nl. Meer informatie: www.oude-ijsselstreek.nl/vang

Waarom is nieuw beleid nodig?

Het afval in Oude IJsselstreek wordt steeds beter gescheiden. Meer dan driekwart van de totale afvalberg wordt al apart gehouden. Op dit moment produceert elke inwoner ruim 100 kilo restafval per jaar. Al dit restafval wordt vernietigd in een verbrandingsoven. Daardoor kan het niet meer opnieuw worden gebruikt.

Dat kan en moet nog veel beter. Grondstoffen worden namelijk steeds schaarser en duurder

Waarom is afvalscheiding belangrijk?

Milieu

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van het restafval nog bestaat uit waardevolle grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan etensresten, verpakkingen van PMD, luiers, textiel en papier. Deze grondstoffen kunnen prima gerecycled worden. Tenminste… als het apart was ingeleverd!

Als u de grondstoffen uit uw eigen afval goed scheidt, dan werkt u mee aan een goed milieu. Van het meeste afval dat u weggooit, kan nog iets nieuws worden gemaakt. Denk aan oud glas dat weer nieuw glas wordt. Door recycling besparen we veel energie, water en kostbare grondstoffen en verminderen we de CO2-uitstoot. Zo hebben we plastic waar geen aardolie voor nodig is en papier zonder een boom te kappen. Dat is hard nodig, want onze grondstoffen voor nieuwe producten en materialen raken op.

Dit lukt als iedereen meehelpt en geen recyclebaar afval in de vuilniszak doet. Dat betekent: glas in de glasbak, papier in de papiercontainer, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT) in de GFT-kliko, enzovoorts.

Tegengaan van de kostenstijging

De kosten van het afvalbeheer stijgen op dit moment flink. Deze kostenstijging kunnen we tegengaan door zo min mogelijk restafval te verbranden. Dat is namelijk heel duur.

Door meer afvalscheiding ontstaat minder restafval. Hierdoor worden de kosten lager. Zo zorgt afvalscheiding voor meer grip op de afvalkosten. Want als we zouden doorgaan met wat we nu doen - veel restafval laten verbranden - dan blijven de kosten stijgen.

Nieuws

Informatie volgt nog.

  • Nieuwsberichten
  • Updates over bijeenkomsten