Tweede inloopavond uitnodigingskader wonen buitengebied

Maandag 29 januari was er een inloopavond over het uitnodigingskader wonen buitengebied. Vanwege groot enthousiasme konden we toen niet alle bezoekers te woord staan. We vinden het belangrijk om de inhoud van het uitnodigingskader goed met iedereen te delen en toe te lichten. Daarom organiseren we een tweede informatiebijeenkomst op donderdag 15 februari, van 19.00 – 21.00 uur, in het gemeentehuis in Gendringen. 

De gemeenteraad heeft 26 oktober 2023 het ‘uitnodigingskader wonen buitengebied’ vastgesteld. Hierin zijn nieuwe en ruimere mogelijkheden opgenomen voor ontwikkeling van woningbouw in het buitengebied. Bijvoorbeeld in ruil voor sloop van gebouwen die vrijkomen in combinatie met inpassing van de plannen in het landschap. Ook biedt het uitnodigingskader ruimere mogelijkheden voor splitsing van woningen en de ontwikkeling van een landgoed. 

U kunt donderdag 15 februari tussen 19.00 tot 21.00 binnenlopen in het gemeentehuis. U kunt het uitnodigingskader inzien en vragen stellen. We behandelen geen individuele casussen en er wordt geen presentatie gegeven.