TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor uw noodzakelijke vaste kosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas, water en zorgverzekering niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen!

De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming voor vaste kosten. U kunt TONK aanvragen tot 1 november 2021. De TONK is een gift. U hoeft dit dus niet terug te betalen. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek en minimaal 18 jaar.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De TONK is bedoeld als tegemoetkoming voor kosten die u privé maakt voor huur, hypotheekrente, elektriciteit, gas, water en zorgverzekering.
 • Het gaat om de kosten die u tussen 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 heeft, na aftrek van eventuele huur- en zorgtoeslag en/of renteaftrek.
 • U vraagt de TONK aan voor het bedrag dat u echt nodig heeft, met een maximum van € 2.250,00.
 • Uw gemiddelde inkomen van januari, februari en maart 2021 was ten minste 30% lager dan het gemiddelde inkomen van januari, februari en maart 2020.
 • Het lagere inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U heeft op dit moment minder dan € 30.000 aan beschikbare geldmiddelen (vermogen) van uzelf en uw eventuele partner. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: geld op de (spaar)rekeningen, contant geld, beleggingen, Bitcoins etcetera.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet. De TONK kan een aanvulling zijn op een TOZO-uitkering.
 • Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan vraagt u die eerst aan.

Tegemoetkoming TONK

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van wat u nodig heeft om uw vaste kosten te betalen. U kunt maximaal € 2.250,00 TONK aanvragen voor de kosten de vaste kosten die u in de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 daadwerkelijk moet betalen. 

Aanvragen

U kunt tot 1 november 2021 een aanvraag voor de TONK indienen. Hiervoor vult u een aanvraagverklaring in. Om het invullen van het formulier makkelijker te maken kunt u het beste de volgende informatie er alvast bij pakken:

Informatie over het netto-inkomen van de maanden januari, februari en maart 2020 en de maanden januari, februari en maart 2021

Informatie over de beschikbare geldmiddelen (dit noemen we 'vermogen') van de maand januari 2021

Een kopie van uw bankpas of bankafschrift en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

We vragen een kopie van uw bankpas of uw bankafschrift waarop uw naam en adresgegevens en het IBAN-nummer duidelijk leesbaar zijn. Dit om zeker te zijn dat we de TONK tegemoetkoming op het juiste rekeningnummer uitbetalen.

We vragen een kopie van uw geldige identiteitsbewijs wanneer u de TONK schriftelijk aanvraagt.

Inloggen via DigiD

U kunt de tegemoetkoming TONK gemakkelijk aanvragen door in te loggen met DigiD. Dan hoeft u geen handtekening te zetten en hoeft u het formulier niet uit te printen en op te sturen. 

Stap 1

Download de aanvraagverklaring, en vul het zo volledig mogelijk in. Sla het vervolgens op, op uw eigen computer.

Aanvraagverklaring TONK downloaden

Stap 2

Upload de aanvraagverklaring TONK met DigiD. U ondertekent de aanvraag met uw DigiD account.

Aanvraagverklaring TONK uploaden (DigiD)

Afhandeling

 • We proberen om u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken een antwoord te geven op uw aanvraag.
 • Zowel bij de aanvraag als achteraf kunnen wij uw gegevens bij u opvragen of uitvragen bij andere instanties en personen.
 • Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Vragen

Heeft u nog vragen over de TONK? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraagverklaring?
Neem dan gerust contact op met STOER. Dat kan op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (0315) 553 553. U kunt ook een e-mail sturen met uw vraag naar info@stoerversterkt.nl.

Ervaart u geldzorgen?

Ervaart u geldzorgen? Heeft u behoefte aan een gesprek? Wilt u ondersteuning om overzicht te krijgen? Meer informatie over inkomen en hulp bij schulden kunt u vinden op de website: https://www.oude-ijsselstreek.nl/geldzaken-en-schulden of stuur een mail naar sdv@oude-ijsselstreek.nl.

Andere loopbaan?

Overweegt u een andere loopbaan? Bijvoorbeeld omdat uw baan niet helemaal bij u past, omdat u zich verder wilt ontwikkelen, of omdat u niet voldoende verdient in uw huidige baan. En hebt u hierbij ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact op met de loopbaanbegeleiders van STOER. Dat kan op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0315 553 553. U kunt ook een e-mail sturen naar info@stoerversterkt.nl.

Meer informatie vindt u op www.werk.nl, het leerwerkloket of www.Stoerversterkt.nl.