TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijk vaste kosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas, water en zorgverzekering niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. 

De TONK is een tijdelijke en éénmalige tegemoetkoming voor diverse vaste lasten. U kunt TONK aanvragen tot  31 juli 2021. De TONK is een gift. U hoeft dit dus niet terug te betalen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

 • U vraagt de tegemoetkoming TONK alleen aan voor het bedrag dat u echt nodig heeft.
 • De TONK is alleen bedoeld voor de kosten die u tussen 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 daadwerkelijk moet betalen voor huur, hypotheekrente, elektriciteit, gas, water en zorgverzekering. Rekening houdend met de eventuele huur- en zorgtoeslag en renteaftrek.
 • U heeft in januari, februari en maart 2021 ten minste 30% minder inkomen gehad dan in januari, februari en maart 2020.
 • Het verlies van uw inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan vraagt u die eerst aan.
 • U heeft op dit moment minder dan € 30.000 aan beschikbare geldmiddelen van uzelf, uw eventuele partner en minderjarige thuiswonende kind(eren). Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening, beleggingen of Bitcoins.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet. De TONK kan een aanvulling zijn op een TOZO uitkering.
 • Uw inkomen en vermogen zal tussen het moment van aanvraag en 30 juni 2021 naar verwachting niet zodanig stijgen dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet.
 • U bent inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek en minimaal 18 jaar.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

Tegemoetkoming

Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift. Welk bedrag u ontvangt, hangt af van wat u aangeeft dat u nodig heeft. U kunt éénmalig, tot maximaal € 1500,- TONK aanvragen voor de kosten die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 daadwerkelijk worden gemaakt.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 juli 2021. Hiervoor vult u een aanvraagverklaring in. Om het invullen van het formulier makkelijker te maken kunt u het beste de volgende informatie er alvast bij pakken:

Informatie over het netto-inkomen van de maanden januari, februari en maart 2020 en de maanden januari, februari en maart 2021

Onder inkomen wordt verstaan, alle inkomsten wat u zelf en/of uw partner ontvangt. Bijvoorbeeld:

 • uit arbeid bij een werkgever;
 • uit uw eigen onderneming en/of die van uw partner;
 • uit een uitkering zoals uit pensioen, uwv, arbeidsongeschiktheid en zo meer;
 • uit verhuur en
 • uit partner- en/of kinderalimentatie.

Informatie over de beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021

Onder vermogen wordt verstaan, alle vermogen van u zelf en/of uw partner en/of uw minderjarige thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Bijvoorbeeld:

 • Saldi van alle bankrekeningen in binnen- en buitenland, inclusief spaarrekeningen;
 • contant geld;
 • de waarde van cryptovaluta (o.a. Bitcoins);
 • de waarde van beleggingen en effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

De benodigde tegemoetkoming TONK voor de volgende vaste lasten

Het bedrag dat u nodig heeft als tegemoetkoming TONK van de noodzakelijke kosten met een maximum van een éénmalig bedrag van € 1500,- voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het gaat om onderstaande kosten die zich daadwerkelijk voordoen tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021.

 • Huur (na aftrek van huurtoeslag) 
 • Hypotheekrente (na aftrek van hypotheekrenteaftrek)         
 • Zorgverzekering (na aftrek van zorgtoeslag)
 • Gas
 • Water
 • Elektriciteit                                

Een kopie van uw bankpas of bankafschrift en een kopie van uw identiteitsbewijs

We vragen een kopie waarop de tenaamstelling en het IBAN-nummer duidelijk leesbaar zijn. Dit om zeker te zijn van het juiste rekeningnummer.

We vragen een kopie van uw identiteitsbewijs wanneer de TONK schriftelijk wordt aangevraagd.

Inloggen via DigiD

U kunt de tegemoetkoming TONK aanvragen door in te loggen via DigiD. TONK aanvragen via DigiD heeft een aantal voordelen: u hoeft geen handtekening te zetten, u hoeft het formulier niet uit te printen en op te sturen.

Stap 1

Download de aanvraagverklaring, en vul het zo volledig mogelijk in. Sla het vervolgens op, op uw eigen computer.

Aanvraagverklaring TONK

Stap 2

Upload de aanvraagverklaring TONK met DigiD. U ondertekent de aanvraag met uw DigiD account.

Aanvraagverklaring TONK uploaden (DigiD)

Kunt u de aanvraag niet online afronden? Print de verklaring dan uit, vul het in en stuur het per post naar:

STOER/Gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA Gendringen

Afhandeling

 • We proberen om u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.
 • Zowel bij de aanvraag als achteraf kunnen wij uw gegevens bij u opvragen of uitvragen bij andere instanties en personen.
 • Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Ervaart u geldzorgen?

Ervaart u geldzorgen? Heeft u behoefte aan een gesprek? Wilt u ondersteuning om overzicht te krijgen? Meer informatie over hulp bij schulden kunt u vinden op de website: https://www.oude-ijsselstreek.nl/geldzaken-en-schulden of stuur een mail naar sdv@oude-ijsselstreek.nl.

Andere loopbaan?

Overweegt u een andere loopbaan? Bijvoorbeeld omdat uw baan niet helemaal bij u past, omdat u zich verder wilt ontwikkelen, of omdat u niet voldoende verdient in uw huidige baan. En hebt u hierbij ondersteuning nodig?  Neem dan gerust contact op met de loopbaanbegeleiders van STOER. Dat kan op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0315 553 553. U kunt ook een e-mail sturen naar info@stoerversterkt.nl.

Meer informatie vindt u op www.werk.nl, het leerwerkloket of www.Stoerversterkt.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen over de TONK? Neem dan gerust contact op met STOER. Dat kan op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (0315) 553 533. U kunt ook een e-mail sturen naar info@stoerversterkt.nl.