Toegankelijkheidsverklaring Website

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 4 september 2019.

Gemeente Oude IJsselstreek wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  • https://www.oude-ijsselstreek.nl (hoofdwebsite)

De volgende URL's zijn uitgesloten van deze verklaring:

  • https://raad.oude-ijsselstreek.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Oude IJsselstreek streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Oude IJsselstreek die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Oude IJsselstreek te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Oude IJsselstreek is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Oude IJsselstreek verklaart dat de website Oude IJsselstreek nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oude IJsselstreek is gevorderd met de toegankelijkheid van Oude IJsselstreek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 04-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Oude IJsselstreek, Marijke Verstappen (algemeen directeur / gemeentesecretaris).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem op onze website aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@oude-ijsselstreek.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Oude IJsselstreek nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

  • PDF-bestanden zoals formulieren, brochures, financiële stukken of agenda's voldoen nog niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Binnenkort wordt geïnventariseerd worden welke PDF-bestanden toegankelijk gemaakt worden.

Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.