Subsidie Welzijn, Cultuur en Sport

 

Introductie

De gemeente Oude IJsselstreek kan subsidies verstrekken aan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor het ontplooien van activiteiten op het gebied van welzijn en hierbij het plaatselijk belang dienen.

Hoe werkt het

Verenigingen die actief zijn op het gebied van Welzijn, Cultuur en Sport die subsidie willen aanvragen voor het jaar 2019 kunnen dat vanaf 1 februari doen. De daarvoor benodigde aanvraagformulieren zijn digitaal beschikbaar vanaf 1 februari en moeten vóór 1 april 2019 worden ingediend. Vanaf 1 april worden de subsidieaanvragen beoordeeld en in de eerste helft van juni kunt u de beschikking tegemoet zien.

Heeft u nog vragen over de jaarlijkse (basis)subsidie voor verenigingen? Neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0315) 292 292.

Aanvragen

Voor verenigingen die actief zijn op het gebied van Welzijn, Cultuur en Sport, is het mogelijk om tot en met 31 maart 2019 subsidie aan te vragen.

Heeft u digitaal subsidie aangevraagd? Dan kunt u door hier te klikken vanaf februari, via uw Persoonlijke Informatie Pagina (PIP), de status van uw aanvraag bekijken.

Heeft u vragen over een aanvraag of over de subsidie zelf? Neem dan telefonisch contact met ons op: (0315) 292 292.

Regelgeving

Subsidieplafonds:
De gemeenteraad stelt jaarlijks (bij de besluitvorming over de begroting) per cluster een subsidieplafond vast. Verenigingen, stichtingen en evenementen zijn ingedeeld in clusters. Het subsidieplafond is het maximale bedrag dat per cluster per jaar door de gemeente aan subsidie wordt uitgegeven.

Subsidieaanvragen moeten voor 1 april van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd worden ingediend. Aanvragen die op of na 1 april ingediend worden, worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat het te laat indienen van de aanvraag tot gevolg heeft dat u geen subsidie ontvangt. Hier kan door het college van worden afgeweken als binnen het betreffende cluster na afhandeling van de tijdig ingediende subsidieaanvragen nog ruimte is binnen het vastgestelde subsidieplafond. Wanneer de berekende subsidies het plafond van het betreffende cluster overschrijden, worden de berekende subsidies naar evenredigheid van de overschrijding gekort.