Subsidie activiteiten 80 jaar vrijheid

De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar voor bovenlokale en regionale activiteiten/evenementen in het kader van 80 jaar vrijheid. Subsidie aanvragen bij de provincie is mogelijk vanaf 1 juni tot en met 31 december 2024. 

Bent u of is uw organisatie bezig met plannen voor de viering van 80 jaar vrijheid in de periode 1 juli 2024 - 31 augustus 2025? Gaat het om een regionaal project dat tenminste 30.000 euro kost (vrijwilligersuren niet meegerekend) en kunt u de helft van het totale bedrag zelf financieren (bijvoorbeeld met sponsors)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor provinciale subsidie. 

De provincie stelt wel aanvullende voorwaarden. We noemen er enkele:

  • De Tweede Wereldoorlog is uitgangspunt.
  • Er worden tenminste twee van de volgende groepen betrokken: Veteranen die hebben deelgenomen aan een vredesmissie, jongeren, ooggetuigen van oorlogsgeweld of hun nabestaanden, Nederlanders met een migratieachtergrond. 
  • De actualiteit rond het thema vrijheid en herdenken maakt substantieel deel uit van de activiteiten.
  • Het beoogt het bewustzijn van de waarde van vrijheid bij de inwoners van Gelderland te vergroten.
  • Het stimuleert ontmoeting en nodigt deelnemers uit met elkaar in gesprek te gaan over vrijheid en herdenken.
  • Het moet passen binnen het regioprogramma waarin de Achterhoekse en Liemerse gemeenten samenwerken met de Duitse grensstreek. Dat houdt in dat er aandacht moet zijn voor: vrijheid zonder grenzen en grens overstijgende ontmoetingen. Daarnaast ligt het accent op burgers en onderlinge solidariteit.

Meer informatie
Voor meer informatie over de voorwaarden en subsidie zie de pagina van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/subsidies/vrijheid

Voldoet uw activiteit aan de voorwaarden? Wees dan op tijd met de aanvraag van provinciale subsidie. Er zit 450.000 euro in de subsidiepot en op = op!