Steunmaatregelen voor verenigingen en stichtingen

De huidige steunmaatregelen die genomen zijn vanuit de Rijksoverheid voor (vrijwilligers- en maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, recreatie, toerisme en buurthuizen zijn niet altijd voldoende om tot een goede oplossing te komen. Als gemeente bieden wij deze organisaties extra ondersteuning.

 

Wat houden de steunmaatregelen in?

Doel van de steunmaatregelen is te voorkomen dat een organisatie met een belangrijk maatschappelijk doel zijn hoofd niet boven water kan houden  ten gevolge van de coronacrisis. Hiervoor kan een financiële bijdrage worden gegeven.

Wie komen ervoor in aanmerking?

De steunmaatregelen zijn bedoeld voor verenigingen en stichtingen in de sectoren welzijn, cultuur, sport, recreatie en toerisme en buurthuizen die een actieve bijdrage leveren aan inwoners in onze gemeente. Door de aanhoudende crisis is de regeling verlengd tot 31 december 2021.

Aanvraag indienen (DigiD)

Aanvraag indienen (eHerkenning)

Algemene uitgangspunten

Om in aanmerking te komen voor overbruggingssteun, heeft de organisatie in elk geval:

 • Géén winstoogmerk.
 • Een (financiële) vraag die direct is veroorzaakt door de gevolgen van de coronacrisis.
 • Een maatschappelijk belang. De organisatie is waardevol en belangrijk voor onze gemeente en het welzijn van onze inwoners.
 • Alle andere mogelijke steun en oplossingen benut: bijvoorbeeld steun die het Rijk en de Provincie tot nu toe hebben aangeboden, maar bijvoorbeeld ook het verlagen van kosten (zoals tijdelijke huurverlaging), of verhogen van inkomsten door acties, sponsoring, crowdfunding.

Een tweede aanvraag voor steun dient te gaan over een nieuw begrotingsjaar.

Hoe werkt het?

Ga eerst na of uw organisatie in aanmerking komt voor de steunmaatregelen. Voldoet u aan bovengenoemde uitgangspunten? Dan kunt u het aanvraagformulier indienen via DigiD of eHerkenning. Mocht het niet lukken om via DigiD of eHerkenning een aanvraag in te dienen, dan kunt u bellen naar het algemene nummer 0315 – 292 292 of mailen info@oude-ijsselstreek.nl.

Procedure

De aanvragen die binnenkomen worden beoordeeld door onze beleidsmedewerkers.

Zij toetsen of uw organisatie in aanmerking komt voor de steunmaatregelen en of ze alle daarvoor benodigde informatie hebben gekregen van u. Zo nodig nemen zij contact met u op. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd krijgt u een ‘Zaaknummer’ toegewezen. U kunt de status van uw aanvraag volgen door in te loggen op ‘MijnOIJ’. Via uw Zaaknummer krijgt u inzicht in de status van de aanvraag.

Nadat het formulier is ontvangen wordt de aanvraag beoordeeld. Uw organisatie krijgt uiterlijk binnen 2 weken bericht over de aanvraag en binnen 5 weken na aanvraag een beschikking met toekenning of afwijzing van de aanvraag.

Aanvraag afgewezen

Als u niet aan de uitgangspunten voldoet zoals eerder beschreven dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. U krijgt hierover een bericht per e-mail.

Meesturen

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen wij in elk geval:

 • Een aangepaste begroting over het huidige boekjaar. Hieruit blijkt onder andere wat de financiële vraag aan de gemeente is en hoe deze zich verhoudt tot andere financieringsbronnen.
 • De reden van het financiële tekort

Verder vragen wij u om het volgende mee te sturen:

 • De activiteiten die uw organisatie verricht en het maatschappelijk effect dat wilt behalen (indien u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van ons heeft ontvangen)
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien u de afgelopen 2 jaar geen subsidie bij ons heeft aangevraagd) 
 • De oorspronkelijke begroting over het huidige boekjaar (indien u de afgelopen 2 jaar geen subsidie bij ons heeft aangevraagd)
 • Jaarrekening en jaarverslag van het afgelopen jaar (voor aanvragen hoger dan 1.500 euro)
 • Inzicht in vermogen (voor aanvragen hoger dan 1.500 euro)
 • De activiteiten die u al heeft verricht om het tekort zo veel mogelijk te verkleinen (bij aanvragen hoger dan 1.500 euro)
 • Uw herstelplan, waarin u aangeeft hoe uw organisatie levensvatbaar blijft (bij aanvragen hoger dan 1.500 euro)

Vragen

Voor vragen over steunmaatregelen voor maatschappelijke organisaties kunt u bellen op ons algemene nummer: (0315) 292 292.