Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

 
Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Oude IJsselstreek woont en ook een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer machtigen dan moet u de achterzijde van de stempas invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook voor de verkiezingen gaan stemmen. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldig identiteitsbewijs ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Oude IJsselstreek woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van het Europees parlement. Hiervoor heeft u een formulier nodig, dat u kunt afhalen of aanvragen bij de afdeling gemeentewinkel. U kunt het formulier hieronder ook downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Verblijft u vóór de verkiezingen in het buitenland en heeft u nog geen stempas ontvangen?

Uiterlijk 9 mei 2019 krijgt u uw stempas. Bent u voor deze datum al in het buitenland dan kunt u iemand machtigen.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Oude IJsselstreek woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van het Europees parlement. Hiervoor heeft u een formulier nodig. Dit formulier kunt u hieronder downloaden. De gemachtigde en u (volmachtgever) vult dit formulier in en stuurt dit ondertekend terug naar de gemeente.

De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook gaan stemmen.