Stedenband

De gemeente heeft sinds 2000 een band met Boukombé in Benin. Er zijn meerdere programma’s uitgevoerd. Het laatste programma LGCP eind 2016 afgerond. Er is voorlopig geen nieuw officieel programma. 

Wel zijn er nog regelmatig contacten tussen diverse gemeenten in Benin en de gemeente Oude IJsselstreek. De stichting Vrienden van Boukombé en de VNG-international spelen hierin een rol.

Achtergronden

De gemeente heeft sinds 2000 een band met Boukombé in Benin. Er zijn meerdere programma’s uitgevoerd zoals

 • DZG (2000-2005): het programma Duurzaam Zonder Grenzen, met activiteiten rond het stimuleren van lokale economische activiteiten. DZG was het begin van de banden die nog steeds bestaan met de lokale radio Dinaba de middelbare school Boabab en de vrouwengroep Tikona.
 • LOGO-sud (2005-2010) : het programma richtte zich vooral versterken van de capaciteiten van het lokale bestuur, de gemeente Boukombé. We hebben samengewerkt rond het verbeteren van de burgerlijke stand, de communicatie van de gemeente met haar burgers en het verhogen van de gemeentelijk inkomsten door lokale belastingheffing.
 • LGCP (2012-2016) ; Het programma “Local Gouvernment Capacity Programme” richtte zich ook op de capaciteitsversterking van het lokale bestuur. We werken in 6 gemeenten in noord Benin, maar met name in Boukombé en Toukountouna. De activiteiten richten zich de rol van de lokale overheid bij het versterken van de lokale economie en de voedselvoorziening.
 • VvB, de stichting Vrienden van Boukombé (2006-heden). De gemeente heeft veel activiteiten gehad in Benin en daarnaast is er een actieve groep (inwoners) van de gemeente actief in Benin. De stichting realiseert concrete projecten met de lokale radio Dinaba, de middelbare school Boabab en de vrouwengroep Tikona. De contacten met deze drie groepen dateren al uit 2000.

Voorbeelden van activiteiten van de stichting zijn:

 • nieuwe radioapparatuur voor de lokale radio
 • ondersteunen van radio-uitzendingen over specifieke thema’s’
 • het afbouwen en renoveren van klaslokalen
 • donatie van lescomputers voor de middelbare school
 • inrichten van een mediatheek op de middelbare school
 • gift van fietsen voor meisjes die ver van school afwonen
 • gift van sport en spel materialen  op de middelbare school
 • scholing van de boekhouder van de middelbare school
 • realiseren van een eindexamenlocatie in Boukombé, van de middelbare school
 • organiseren van cursussen in ondernemerschap voor jongeren die door de vrouwengroep Tikonna worden gegeven,
 • organiseren van seksuele voorlichting voor jongeren die door de vrouwengroep Tikonna worden gegeven,
 • professionalisering vrouwengroep Tikona,
 • In 2019 heeft de stichting een Afrika week georganiseerd voor de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. Naast culturele en culinaire aandacht voor Afrika waren de centrale thema’s waren migratie, klimaatverandering en gender.

Op de website van 'Vrienden van Boukombé' kunt veel informatie en fotoverslagen vinden. De stichting heeft ook een facebook pagina.