Start groot aantal werkzaamheden Liander Varsseveld en Ulft

Door de woningbouw, de economische ontwikkeling, de verduurzaming en sterk groeiende vraag naar elektriciteit is er in grote delen van Nederland sprake van netcongestie. Netcongestie betekent dat er niet genoeg of überhaupt geen stroom geleverd kan worden, omdat het energienet vol zit. Dat vraagt om een forse uitbreiding en opwaardering van het energienet. Dat geldt ook voor Oude IJsselstreek. De gemeente Oude IJsselstreek heeft daarom in de afgelopen periode afspraken gemaakt met regionale netbeheerder Liander om dit mogelijk te maken. De gemeente en Liander trekken samen op om deze grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 

Liander voert met haar aannemers de komende periode een groot aantal werkzaamheden uit. In dit geval gaat het om de grote projecten en niet de lokale projecten bij inwoners thuis of in de straat. De grote werkzaamheden zijn:

  • Aanleg 20kV-kabels tussen Ulft en Varsseveld, werkzaamheden zijn gestart
  • Aanleg van nieuw (20 kV) middenspanningsnet in Varsseveld; start werkzaamheden naar verwachting medio 2024
  • Uitbreiding onderstation Ulft; aanvang werkzaamheden naar verwachting in 2027
  • Bouw nieuw regelstation Varsseveld; aanvang werkzaamheden naar verwachting in 2027 - 2030

Stamvoeding van Ulft naar Varsseveld

Op dit moment is aannemer A.Hak voor Liander begonnen met het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabels in de grond van Ulft naar Varsseveld. In totaal gaat het om een afstand van 11 kilometer. De eerste werkzaamheden vinden plaats bij de Kapelweg in Sinderen. Dit wordt een stamvoeding genoemd, omdat het meerdere parallelle 20kV verbindingen betreft waarmee in de toekomst een deel van de regio wordt voorzien. In Ulft begint de kabel bij het onderstation Ulft, omdat dat de centrale locatie is van waaruit Liander Oude IJsselstreek en ook delen van de gemeenten Aalten en Montferland van stroom voorziet. In Varsseveld zullen de kabels onder de N318 / Aaltenseweg aangelegd worden. Dit valt samen met het grote onderhoud dat de provincie Gelderland aan die weg uitvoert. In Varsseveld komt de stamvoeding uit op industrieterrein Hofskamp Oost. 

De aanleg van de stamvoeding duurt tot eind 2024. 

Aanleg  20kV net Varsseveld

Vanuit Hofskamp Oost legt Liander in 2024 op en om industrieterreinen Hofskamp Oost nieuwe 20kV  middenspanningskabels aan. Dit is bedoeld om deels het bestaande 10kV net te ontlasten en daar waar nodig te versterken. De verdeling van de vermogens op het middenspanningsnet van Liander wordt hiermee beter. Deze werkzaamheden starten naar verwachting medio  2024. 

Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart / begin april 2025.

Bouw nieuw regelstation Varsseveld

Op industrieterrein Hofskamp Oost bouwt Liander een nieuw regelstation met de naam ‘RS Varsseveld’. Dit regelstation zit aan het einde van de stamvoeding vanuit Ulft. Vanuit dit regelstation zullen op termijn zowel bestaande als nieuwe bedrijven in Varsseveld, vooral die op industrieterrein Hofskamp Oost en Het VIP, stroom krijgen. 

De werkzaamheden aan dit nieuwe regelstation starten naar verwachting in de periode 2027 - 2030. 

Het nieuwe regelstation Varsseveld maakt het mogelijk dat veel meer stroom (vermogen) geleverd kan worden dan via het huidige energienet in Varsseveld. Het bestaande energienet van Varsseveld wordt nu gevoed door het bestaande regelstation Wisch in Varsseveld en die zit al aan de maximale capaciteit. Door het nieuwe regelstation Varsseveld te bouwen, kunnen bedrijven vanuit dit nieuwe regelstation Varsseveld extra stroom krijgen en wordt er capaciteit op het bestaande regelstation Wisch vrijgespeeld voor bijvoorbeeld woningbouw en bedrijven in Varsseveld. Hierbij is randvoorwaardelijk dat TenneT het hoogspanningsnet in Gelderland uitbreidt.    

Opwaardering onderstation Ulft

Daarnaast gaat Liander naar verwachting in 2027 starten met de uitbreiding van onderstation Ulft zodat niet alleen Varsseveld, maar ook grote delen van de gemeente Oude IJsselstreek over extra stroom (vermogen) kunnen beschikken en allerlei projecten mogelijk worden gemaakt. De gemeenteraad heeft hiertoe eind 2023 het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld. 

Vermogen

Al deze werkzaamheden gaan over het energienet, maar dat betekent niet dat er plotseling meer stroom (vermogen) is. Dat is er pas als de landelijke netbeheerder TenneT het landelijke stroomnet opgewaardeerd heeft. Voor de Achterhoek moet TenneT met name het onderstation Doetinchem-Langerak opwaarderen. De werkzaamheden daar zullen mogelijk in 2029 afgerond zijn.