Standplaats weekmarkt

 

Introductie

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Silvolde, Terborg, Ulft en Varsseveld heeft u een vergunning nodig.

Aanvragen

U kunt een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier stuurt u (volledig ingevuld en voorzien van een handtekening en juiste bijlagen) naar gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA in Gendringen.

Op basis van de marktverordening worden in overleg met de marktmeester de plaatsen aangewezen. Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een branche die al op de markt staat, komt de nieuwe aanvraag op een wachtlijst te staan. Wanneer deze branche vrijkomt op een markt, wordt nummer één van de lijst gevraagd om in aanmerking te komen voor deze plaats.

Kosten

De leges voor een marktstandplaatsvergunning zijn eenmalig € 33,- (leges 2018). Daarnaast moeten nog marktgelden worden betaald. De hoogte van de marktgelden is afhankelijk van de ingenomen ruimte.

Meer informatie

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of contact opnemen met de marktmeesters of team vergunningen via telefoonnummer (0315) 292 292.