Schulddienstverlening

 

Schulden? Geen oplossing zien? En dan??

Soms zit het behoorlijk tegen, groeien de zorgen. De schulden lopen op. U overziet het niet meer. Hoe kom ik hieruit? Waar kan ik een oplossing vinden? U beseft dat u zonder hulp niet meer verder komt. Vraag dan of de onafhankelijke stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek u kan helpen.

Stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek

Hoe kan ik die hulp dan vragen? Bel dan de Schuldentelefoon Oude IJsselstreek van de Stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek: 06-51 06 40 03. Of kijk op hun website en vul daar het contactformulier in: https://www.schuldentelefoonoudeijsselstreek.nl/index.php

Budgetadvies, plan van aanpak

In sommige gevallen kan worden volstaan met een gratis budgetadvies. De cliënt wordt geïnformeerd over mogelijke aanspraak op financiële tegemoetkomingen, krijgt tips over het op orde brengen en houden van zijn administratie of wordt verwezen naar organisaties die de cliënt verder kunnen helpen (bijvoorbeeld budgetbegeleiding door sociaal raadslieden van Sensire of ondersteuning door MEE).

De cliënt die meer nodig heeft dan alleen een advies, bijvoorbeeld omdat hij beginnende of al langer bestaande schulden heeft, kan ook bij ons terecht. Als u huurschuldet heeft, kan u zich melden bij de consulenten van uw verhuurder (bijvoorbeeld Wonion). Gemeente en cliënt zoeken gezamenlijk naar een oplossing voor de schulden. Hierbij kan het gaan om een betalingsregeling, om schuldbemiddeling of om schuldsanering.

Gaat het om schuldbemiddeling of schuldsanering (de zgn. minnelijke of de wettelijke regeling), dan schakelt de gemeente de Stadsbank Oost Nederland (de Stadsbank) in.

Schulden oplossen

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Een consulent Wmo brengt samen met u uw financiële situatie in kaart en zoekt met u naar een passende oplossing. Voor de een is dat budgetadvies en een ander heeft baat bij een Schuldhulpmaatje of bij schulddienstverlening.

Wat verwachten we van u?

De gemeente wil haar inwoners met problematische schulden helpen door samen te zoeken naar een oplossing. Daarbij is de grondhouding van de aanvrager belangrijk. U bent zelf probleemeigenaar en daarmee verantwoordelijk. We verwachten een actieve houding van u.

Bij het opstarten van een schulddienstverleningstraject verwachten wij van u het volgende:

  • u bent gemotiveerd uw schulden daadwerkelijk op te lossen;
  • u wilt (nieuwe en toekomstige) schulden voorkomen. Wij verwachten hierin uw medewerking;
  • tijdens het traject mogen er geen nieuwe schulden ontstaan;
  • om uw financiële problemen aan te pakken, wordt u verzocht alle middelen ter beschikking te stellen voor het afbetalen van eventuele schulden;
  • als dit nodig is, dient u uw uitgavepatroon aan te passen. Hierover zullen wij u adviseren;
  • als dit nodig is wordt er voor u een budgetbeheerrekening geopend. Hierdoor worden uw vaste lasten, van uw eigen inkomen, automatisch betaald.

 Aanmelding schulddienstverlening bij crisis

Dreigt er een ontruiming of afsluiting van energie/water? Neemt u direct contact met ons op wanneer onderstaand bij u van toepassing is:

  • u moet van uw verhuurder de woning verlaten voor een bepaalde datum;
  • uw energie-/waterleverancier heeft aangegeven u op een bepaalde datum te gaan afsluiten.

Als dit voor u geldt, adviseren wij u direct telefonisch contact met ons op te nemen via (0315) 292 292, optie 2 in het keuzemenu. Bij een crisissituatie zullen we binnen drie werkdagen een afspraak met u hebben.

Digitaal aanmelden


U kunt deze dienst op twee manieren digitaal aanvragen:

Klik hier als u als particulier met uw DIGID de aanvraag wil doen. 

Klik hier als u als organisatie de aanvraag met E-herkenning wil doen.

Duur van het traject:

Een schulddienstverleningstraject is maatwerk. De looptijd hiervan is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het advies dat u ontvangen heeft.   

Stadsbank

Wijziging per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 verzorgt de gemeente Oude IJsselstreek zelf de intakes voor schulddienstverlening. In het verleden werden deze uitgevoerd door Stadsbank Oost Nederland. Door dit bij een consulent Wmo van de gemeente onder te brengen, kunnen wij sneller een beter beeld van uw situatie krijgen. Zodat we sneller de juiste hulp kunnen inschakelen en u met minder partijen te maken krijgt.
Voor alle inwoners die al een lopend traject bij de Stadsbank Oost Nederland hebben, verandert er niets. Dit traject blijft bij de Stadsbank Oost Nederland lopen. Alle aanmeldingen die na 1 januari 2018 worden gedaan, moeten bij de gemeente Oude IJsselstreek worden ingediend.


Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op via sdv@oude-ijsselstreek.nl of via telefoonnummer (0315) 292 292 en kies optie 2 in het keuzemenu.