Samenwerkingsovereenkomst met Saxion kennis- en innovatiewerkplaats verlengd

Toerisme en Recreatie naar een hoger niveau

In onze voortdurende inspanningen, om toerisme en recreatie in de gemeente naar een hoger niveau te tillen, zijn we verheugd dat de samenwerkingsovereenkomst met het lectoraat Regio-ontwikkeling van Saxion wordt verlengd. Maandag 1 juli werd in het CIVON in Ulft de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door John Haverdil, wethouder, en Hein Roelfsema, lector Regio-ontwikkeling. Deze verlenging markeert een belangrijke stap in het versterken van het organiserend vermogen van de vrijetijdssector, met als doel een onderscheidend en vernieuwend vrijetijdsaanbod te realiseren binnen de gemeente.

Sinds de start van onze samenwerking, in maart 2022 heeft Saxion, via het lectoraat Regio-ontwikkeling, een waardevolle bijdrage geleverd aan de innovatie, concurrentiekracht, samenwerkingskracht en duurzaamheid van de vrijetijdssector in onze gemeente. Door middel van een kennis- en innovatiewerkplaats zijn nieuwe inzichten en adviezen ontwikkeld, die ons hebben geholpen om kansen in recreatie en toerisme beter te benutten. 

Met deze verlenging, die loopt tot en met februari 2025, zetten we onze gezamenlijke inspanningen voort. Saxion zal doorgaan met het ontwikkelen van de kennis- en innovatiewerkplaats, waarbij ze het toeristisch recreatieve werkveld voorzien van vernieuwende inzichten op het gebied van nieuwe initiatieven, marketingactiviteiten, allianties, productontwikkeling, innovatie en business proposities. Voor een succesvolle uitvoering van de samenwerking is betrokkenheid vanuit ondernemers gewenst. Stichting Toerisme en Recreatie Oude IJsselstreek (STROIJ) is nauw betrokken tijdens de uitvoering van de onderzoeksvraagstukken. Deze samenwerking tussen ondernemers en studenten heeft al geleid tot nieuwe initiatieven en productontwikkeling zoals het bordspel ‘De Ganzensprong’ en de ‘Lekker Lokaal Route’.

Wethouder John Haverdil: “De resultaten tot nu toe, mede dankzij het enthousiasme van de studenten en de deelnemende partijen, hebben ons overtuigd van de waarde van deze samenwerking. We zijn dan ook verheugd om verder invulling te geven aan de samenwerking met het lectoraat Regio-ontwikkeling van Saxion. Door deze verlenging hopen we niet alleen de toeristische sector van onze gemeente te voorzien van nieuwe inzichten en ondersteuning, maar ook studenten te binden aan onze gemeente. We hebben als regio al een samenwerking met het StadsLab van het Saxion om extra profiel te geven aan de Achterhoek als dé stage- en afstudeerregio van Nederland. Dit versterken we als gemeente door ook de samenwerking aan te gaan richting toerisme en recreatie. Het CIVON Innovatiecentrum functioneert als fysieke werkplaats en is een inspirerende uitvalsbasis voor studenten. Tijdens bijeenkomsten zoals deze worden hier nieuwe inzichten, onderzoeksresultaten en best practices met de vrijetijdssector gedeeld om zo de samenwerking te bevorderen en/of startup initiatieven te stimuleren.”

Deze verlenging sluit naadloos aan op de ambities zoals geformuleerd in de Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020 - 2024. Als gemeente spelen wij hierin een faciliterende rol, waarbij wij samen met onze partners streven naar het realiseren van een dynamische en aantrekkelijke vrijetijdssector.

Wij kijken uit naar de voortzetting van deze vruchtbare samenwerking en de verdere ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen voor de vrijetijdssector in onze gemeente.

Hein Roelfsema, lector Regio-ontwikkeling en John Haverdil, wethouder,  ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
v.l.n.r. Hein Roelfsema, lector Regio-ontwikkeling en John Haverdil, wethouder, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.