Renovatie drukrioolunits buitengebied Gendringen - Megchelen

Vanaf eind juni 2020 worden er op een groot aantal locaties renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de drukrioolunits die in beheer zijn bij de gemeente. Grofweg betreft dit het buitengebied tussen Gendringen, Wieken, Wals, Megchelen en Voorst.

De werkzaamheden, uitgevoerd door Gebra Infra uit Arnhem, bestaan onder andere uit het vervangen van pompen en leidingwerk in de put en het vervangen van besturingskasten en groepenverdeelkasten in de bekende grijze en groene kastjes die langs de openbare weg staan. Omwonenden worden vooraf per brief geïnformeerd. De planning is dat alle werkzaamheden voor eind van dit jaar gereed zijn. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Dennis Schilderinck of Frank ten Brinke van de gemeente Oude IJsselstreek via telefoonnummer (0315) 292 292.