Reinigen en inspecteren riolering Gendringen

Vanaf begin december 2020 worden op een groot aantal locaties in Gendringen werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft het reinigen en inspecteren van de riolering met een combiwagen en een inspectiewagen. U kunt dus enige hinder ervaren doordat deze voertuigen gedurende korte tijd op de openbare weg staan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Remondis uit Lichtenvoorde. Voorafgaand worden bewoners van de betreffende locaties geïnformeerd. De planning is dat alle werkzaamheden voor eind januari 2021 gereed zijn. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Remondis via tel. (0544) 395 555.