Reconstructies en herinrichtingen in de openbare ruimte

Op deze pagina leest u meer over de projecten in uw buurt, waarmee de gemeente momenteel gestart is of binnenkort gaat starten. Dat kunnen reconstructiewerkzaamheden zijn, wegwerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden van de buitendienst.

 

Bekijk de overzichtskaart werkzaamheden

Bekijk een overzicht van actuele graafwerkzamheden door of namens netbeheerders