Reconstructie Zelhemsevoetpad Varsseveld

Wat gaan we doen?

Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande riolering en de huidige inrichting van de straat. De riolering wordt vervangen en er zal een infiltratieriool worden aangelegd. De bestaande verharding wordt vervangen door een nieuwe elementenverharding. In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek gaat aannemingsbedrijf De Liemers Wegenbouw uit Duiven de werkzaamheden uitvoeren.

Planning

De  werkzaamheden starten medio september en zullen, als het weer meewerkt en we geen onvoorziene omstandigheden tegenkomen, voor de Kerst gereed zijn.

De aannemer zal de bewoners en belanghebbenden informeren over de exacte startdatum en bereikbaarheid van de straat tijdens de periode van uitvoering

Vragen

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer Ten Brinke of de heer Dekkers van de gemeente Oude IJsselstreek. Beide zijn te bereiken via het algemene nummer (0315) 292 292.