Reconstructie Zeddamseweg Etten – Ettensestraat Terborg

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de Zeddamseweg in Etten en de Ettensestraat in Terborg te gaan reconstrueren. De aanleiding van deze werkzaamheden is de slechte staat van de aanwezige (asfalt)verhardingen. Daarnaast wil de gemeente deze wegen fors verbeteren op het gebied van verkeersveiligheid en straatbeeld. De kwaliteit van groen en openbare verlichting wordt verbeterd en we leveren een klimaatbijdrage in de vorm van het afkoppelen van al het verharde oppervlak zodat regenwater in de bodem kan infiltreren. Hiervoor wordt een apart infiltratieriool gelegd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de komgrens in Etten nabij de Slingerparallel/N317 tot aan de aansluiting met de Hoofdstraat in Terborg. Ter voorbereiding hierop zijn al enkele werkzaamheden uitgevoerd zoals verkeersonderzoeken, bodemonderzoeken en diverse landmetingen.

Ontwerptekening 1

Ontwerptekening 2

Mocht u naar aanleiding van deze tekeningen nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Schilderinck, te bereiken via het algemene nummer 0315 – 292 292 of per email d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl. De uitvoeringswerkzaamheden staan vooralsnog gepland vanaf midden 2022 tot midden 2023.