Reconstructie Staringstraat Terborg

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de Staringstraat in Terborg te gaan reconstrueren. Dat betekent dat de aanwezige riolering en verhardingen worden vervangen. Daarvoor zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals bodemonderzoeken en diverse landmeetkundige werkzaamheden.

Bekijk de ontwerptekening

Mocht u naar aanleiding van deze tekening nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Schilderinck, te bereiken via het algemene nummer 0315 – 292 292 of per email d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl

De uitvoeringswerkzaamheden staan vooralsnog gepland vanaf medio maart/april 2022 en zullen voor de bouwvak 2022 gereed zijn.