Reconstructie Parkstraat Ulft

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de Parkstraat in Ulft te gaan reconstrueren. Dat betekent dat de aanwezige riolering en verhardingen worden vervangen. Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verhardingen en riolering. Tevens vinden er ook grootschalige werkzaamheden aan kabels en leidingen plaats.

De afgelopen periode zijn er al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het uitvoeren van

bodemonderzoeken, landmeetkundige werkzaamheden en het graven van proefsleuven om de aanwezige kabels en leidingen te kunnen traceren.

Normaliter is het gebruikelijk dat de gemeente Oude IJsselstreek voor alle aanwonenden en direct belanghebbenden een informatieavond organiseert waarbij u de gelegenheid krijgt om de tekeningen met daarop de toekomstige inrichting van de straat te kunnen bekijken. Tevens zijn er dan medewerkers van de gemeente aanwezig om de werkzaamheden persoonlijk toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Vanwege het heersende Corona-virus en de daarbij vanuit de overheid opgelegde maatregelen acht de gemeente Oude IJsselstreek het momenteel niet verstandig een dergelijke avond te organiseren. Toch willen wij u graag de mogelijkheid geven om de tekeningen te bekijken. Deze kunt u hier bekijken.

Bekijk de kaart

Bekijk de virtuele 3D-tour door de nieuwe Parkstraat

Mocht u naar aanleiding van deze tekeningen nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Schilderinck, te bereiken via het algemene nummer 0315 – 292 292 of per email d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl

Bij deze het vriendelijke verzoek om uw reactie en op- en/of aanmerkingen uiterlijk vrijdag 25 september door te geven, bij voorkeur per mail op bovengenoemd mailadres.

Vooralsnog is de planning erop gericht om in het vroege voorjaar van 2021 te kunnen starten met de werkzaamheden.