Reconstructie Overtuin - De Laegte Terborg

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de Overtuin en De Laegte in Terborg te gaan reconstrueren. Dat betekent dat de aanwezige verhardingen worden vervangen. Ook wordt het bestaande gemengde rioolstelsel verwijderd en vervangen door een gescheiden stelsel (vuilwater en hemelwater). Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verharding en rioolstelsel. Tevens gaan de nutsbedrijven vooruitlopend op de civiele werkzaamheden de gas- en waterleiding vervangen.

In overleg met een aantal aanwonenden is het Voorlopige Ontwerp op een paar punten aangepast. Bijgaand het Definitieve Ontwerp.

Mocht u naar aanleiding van deze tekening nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met projectleider Bob Frericks, te bereiken via het algemene nummer (0315) 292 292 of per email b.frericks@oude-ijsselstreek.nl

Vooralsnog is de planning van de nutsbedrijven erop gericht om in mei 2022 te starten met de werkzaamheden. Aansluitend starten dan de civiele werkzaamheden.