Reconstructie IJsselweg Gendringen

In augustus 2022 is met de uitvoering van de reconstructie IJsselweg in Gendringen begonnen. Ondertussen zijn de werkzaamheden vergevorderd en is het tijd om de invulling van de groenvakken te bepalen. Dit willen wij in overleg met de aanwonenden doen. Middels een schrijven zullen wij de aanwonenden verzoeken om een keuze te maken uit onze ‘groen’-voorstellen. 

Het is de bedoeling om voor de Kerst het groen aangelegd te hebben.

Mocht u naar aanleiding van deze tekening nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met projectleider Bob Frericks, te bereiken via het algemene nummer (0315) 292 292 of per email b.frericks@oude-ijsselstreek.nl