Reconstructie IJsselweg Gendringen

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de IJsselweg in Gendringen, vanaf de IJsselstraat tot aan de Staringstraat, te gaan reconstrueren. Dat betekent dat de aanwezige verhardingen worden vervangen en er een infiltratieriool wordt aangelegd. Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verhardingen.

In overleg met een aantal aanwonenden van de IJsselweg in Gendringen is het Voorlopige Ontwerp op een aantal punten aangepast. Zo zijn er extra snelheid remmende maatregelen en enkele groenvakken toegevoegd.

Mocht u naar aanleiding van deze tekening nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met projectleider Bob Frericks, te bereiken via het algemene nummer (0315) 292 292 of per email b.frericks@oude-ijsselstreek.nl

Vooralsnog is de planning erop gericht om in het voorjaar van 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden.