Project in voorbereiding: aanleg elektriciteitskabels

Netbeheerder Liander bereidt de aankomende periode een project voor in verband met de aanleg van circa 28 kilometer nieuwe 20.000 volt elektriciteitsnetwerk en het plaatsen van 4 extra elektriciteitshuisjes in onder meer de gemeente Oude IJsselstreek. 

Door de groeiende vraag naar elektriciteit en de toename van duurzaam opgewekte energie door zonnepanelen is de uitbreiding noodzakelijk geworden. In Gendringen, Megchelen en Netterden wordt een elektriciteitshuis geplaatst, die de spanning van 20.000 volt terug regelt naar 10.000 volt. Dit om het reguliere net te voeden, zodat het elektriciteitsnetwerk weer klaar is voor de toekomst.

Om het project zo goed mogelijk voor te bereiden worden de komende weken diverse verkennende werkzaamheden uitgevoerd. Dit doet Liander door proefsleuven te maken om zo een goede indruk te krijgen van de exacte ligging van bestaande kabels en leidingen. Deze verkennende werkzaamheden vinden plaats in Ulft, Gendringen, Mechelen en Netterden.

De verwachting is dat half juni 2021 gestart wordt met de aanleg van het nieuwe netwerk. De uitvoering is in verschillende fases, doorlopend tot in 2022. Zodra er een planning beschikbaar is informeren we u hierover.

Voor meer info kunt u een e-mail sturen naar: marcel.mariet@alliander.com