Planning/proces subsidietender

Proces

De subsidietender bestaat uit 2 fasen: een selectiefase en vervolgens een inschrijvingsfase (termijnen onder voorbehoud). 

Selectiefase: op visie, kwaliteit en expertise

Selectieleidraad:

 • subsegmenten
 • expertise
 • minimumeisen
 • ervaring en referenties
 • selectiecriteria
 • beoordeling en ranking
 • dekkend zorglandschap

Inschrijvingsfase: op inhoud zorgaanbod

Inschrijvingsleidraad:

 • voorlopige inschrijving
 • inhoudelijk zorgaanbod
 • innovatie & samenwerking
 • financieel aanbod
 • dialoogsessies
 • definitieve inschrijving
 • beoordeling en ranking
 • dekking zorglandschap
 • subsidieopdracht

Data (onder voorbehoud):

3 maart 2021

Publicatie selectieleidraad

20 april

Indienen aanmelding

25 mei

Publicatie selectie en publicatie inschrijvingsleidraad

2 juli

Indienen inschrijving

2 juli – 3 september

Dialoogsessies

28 september

Bekendmaking

De selectiefase start in maart 2021 met publicatie op Tenderned. Partijen kunnen apart of gezamenlijk inschrijven. De boordeling vindt plaats per subsegment (expertise) op basis van visie, kwaliteit, en ervaring. De hoogst scorende zorgaanbieders, die tezamen tenminste een dekkend zorglandschap vormen, gaan door naar de inschrijvingsfase.

De Inschrijvingsfase start in mei. In deze fase dienen de geselecteerden eerst een voorlopige inschrijving in. Elke inschrijving wordt in een dialoogsessie besproken, waarna de definitieve inschrijving volgt. Na beoordeling volgt de bekendmaking van de subsidieopdrachten.